Autor je analytikem investičního domu Xelion. Patří dlouhodbě k nejcitovanějším analytikům v Polsku.