U bezemisních paliv je problém měření emisí

Využití klimaticky neutrálních paliv je podmíněno tím, že Evropská komise akceptuje, že emise je nutno hodnotit v celém životním cyklu paliva, a nikoli pouze ‚na výfuku‘. Dosavadní přístup Evropské komise je pokrytecký.

Průmyslová výroba v lednu přimrzla

Průmyslová produkce meziročně klesla poprvé od dubna předchozího roku. Ani dvouciferný růst ve výrobě motorových vozidel nedokázal převážit pokles ve většině dalších průmyslových odvětví.