Novými členy bankovní rady ČNB se dnes stávají Procházka a Kubíček

Novými členy bankovní rady České národní banky (ČNB) se dnes stávají bývalý ředitel Exportní a garanční pojišťovací společnosti (EGAP) Jan Procházka a dosavadní vedoucí úřadu Národní rozpočtové rady Jan Kubíček. V sedmičlenné radě nahradili viceguvernéra Marka Moru a člena rady Oldřicha Dědka, kterým skončil šestiletý mandát. Na pozici viceguvernéra uvolněnou Morou se ode dneška posouvá člen rady Jan Frait.

Kubíček i Procházka zahajují svůj první mandát v bankovní radě. Podle zákona o ČNB lze v radě působit nanejvýš dvě šestiletá funkční období.

Sídlo České národní banky. Foto: Martin Fahlander on Unsplash

Zatím není jasné, jak se noví členové bankovní rady postaví k měnové politice. Vzhledem k rozložení sil v bankovní radě, kde je po odchodu Mory jediným stoupencem utahování měnové politiky člen rady Tomáš Holub, ale nelze očekávat, že by nynější obměnou získali stoupenci zvyšování sazeb většinu. Mora dosud patřil k menšině prosazující další zvýšení základní úrokové sazby, která je od loňského června na sedmi procentech. Dědek naopak byl součástí většiny, která považovala současnou výši sazeb za dostačující pro tlumení inflačních tlaků v ekonomice.

Bankovní rada se za posledních devět měsíců téměř úplně obměnila. Z dřívějšího složení z funkčního období bývalého guvernéra Jiřího Rusnoka v ní zůstávají pouze současný guvernér Aleš Michl a Holub.

Členy bankovní rady ČNB jmenuje prezident republiky, jmenování nepodléhá souhlasu vlády ani Parlamentu. Za nadcházejícího pětiletého funkčního období zvoleného prezidenta Petra Pavla skončí mandát v bankovní radě pouze Holubovi.

ČNB určuje měnovou politiku, pečuje o finanční stabilitu, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank. Vykonává i dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami a institucemi elektronických peněz a devizový dohled.