Evropská unie přispěje 5,5 miliardami korun na přeškolení

Ilustrační foto: Esi Grünhagen z Pixabay

Podle odborných analýz Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) projde celý česká pracovní trh v následujících letech zásadní proměnou. V České republice vznikne do roku 2030 na 520 tisíc nových pracovních pozic a naopak 330 tisíc míst může zaniknout. Přes 90 % pracovních míst bude podle expertních odhadů vyžadovat alespoň základní digitální dovednosti (v současnosti je to zhruba 54 % pozic). 

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) upozorňuje na zásadní změny, které český trh práce čekají v budoucnu: „Digitalizace a postupující automatizace výroby i dalších ekonomických procesů jsou trendy, které se budou týkat čím dál většího počtu lidí na trhu práce.  Během následujících deseti let bude v důchodovému věku silná generace Husákových dětí a do penze tak odejde každý rok až o 70 000 lidí více, než bude absolventů. Potřebujeme tak výrazně podpořit mobilitu na pracovním trhu, tj. ochotu a schopnost Čechů měnit zaměstnání podle toho, kde a v jaké oblasti je to pro ně výhodnější, a to včetně změny profese a sladění pracovního a rodinného života. Naším záměrem je soustředit se na investice do zvyšování kvalifikace zaměstnanců a podpořit jejich vzdělávání a rekvalifikace. Zlepšení digitálních dovedností se navíc lidem nehodí pouze v zaměstnání, ale i v běžném každodenním životě,“ vysvětluje Jurečka.

Během následujících 16 měsíců chce Úřad práce ČR (ÚP) proškolit a rekvalifikovat v digitálních dovednostech zhruba 100 000 lidí. Dosud kurzy úspěšně absolvovalo 13 000 zájemců. Prostřednictvím vzdělávacího e-shopu www.jsemvkurzu.cz ÚP v současnosti nabízí více než 1700 kurzů digitálního vzdělávání a rekvalifikací, a to všem zájemcům – zaměstnaným i nezaměstnaným. Na digitální vzdělávání svých občanů má Česko k dispozici 5,5 miliardy korun z Národního plánu obnovy, který financuje Evropská unie. 

„Byl bych rád, kdybychom pomohli lidem vydělávat víc. Díky ministerstvu máme e-shop jako jakési tržiště kurzů, které pomůže se na blížící se změny na trhu práce včas připravit. Úhrada nákladů ve výši až 50 tisíc korun je určena pro každého, kdo si chce v kurzu vylepšit profesní dovednosti či nabýt nové. Získá tím lepší pozici na trhu práce a bude si moci najít buď lepší zaměstnání, nebo mít vyšší příjem na dosavadním místě. Do kurzů na e-shopu se nám hlásí dvakrát více žen než mužů, což jen potvrzuje to, jak dobrý je to nástroj třeba pro matky na rodičovské dovolené, které se chtějí úspěšně vrátit na pracovní trh,“ říká Daniel Krištof, generální ředitel Úřadu práce. „O příspěvek na vzdělávání se jednoduše online může přihlásit skutečně každý, tedy nejen nezaměstnaní. Zvýšit kvalifikaci či získat úplně nové dovednosti pomůžeme také lidem, kteří práci mají, a dokonce i lidem v důchodovém věku, pokud se chtějí i nadále uplatnit na trhu práce.“

Podle odhadů je v Česku v současnosti na 1 milion tzv. digitálně vyloučených občanů, 700 tisíc je digitálně ohrožených a 40 % populace nemá dostatečné digitální dovednosti. Jedním z nejvíce vyloučených regionů v Česku je v tomto ohledu Karlovarský kraj, kde dodnes jako v jediném kraji chybí veřejná vysoká škola. Rozvoj tohoto kraje omezuje také to, že eviduje vysoký odliv lidí s vysokoškolským vzděláním do jiných regionů ČR. Odrazem problémů Karlovarského kraje je fakt, že má velmi vysoký podíl uchazečů o zaměstnání se základním vzděláním nebo dokonce bez jeho dokončení – aktuálně jde o 46 % ze všech uchazečů o zaměstnání evidovaných na Úřadu práce v tomto kraji.

„Obyvatelstvo u nás v Karlovarském kraji má v průměru o něco nižší vzdělanostní úroveň než v jiných krajích a žije u nás také vyšší podíl digitálně vyloučených obyvatel. Tedy lidí, kteří nemohou či nedokážou využít výhod těchto moderních technologií, což ale výrazně omezuje jejich možnosti najít lepší práci a čím dál více je to omezuje i v každodenním soukromém životě. Naším úkolem je těmto lidem pomoci, motivovat je, aby se nebáli učit se nové věci a získávat nové dovednosti, které jim objektivně budou ku prospěchu. Poskytujeme poradenství na našich pobočkách, spolupracujeme s krajskými a obecními institucemi, máme programy, které prezentujeme na školách,“ shrnuje ředitel Krajské pobočky Úřadu práce v Karlových Varech Pavel Kučera. 

ÚP hradí plně nebo částečně širokou paletu vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, například řemeslnické kurzy, ale i kurzy o umělé inteligenci, zvládání pokročilejších technologií, či kurzy pro získání základních digitálních dovedností, jako je online komunikace s bankami nebo základy kybernetické bezpečnosti. U digitálních kurzů stát proplácí 82 % nákladů a zájemce si musí sám uhradit zbylých 18 % z celkové ceny. Kurzy s příspěvkem využilo zatím více než 18,5 tisíc lidí.

Významně roste počet zájemců o rekvalifikační a vzdělávací kurzy digitálních dovedností. „Velký zájem o rekvalifikační kurzy je mezi mladými lidmi. Za pozitivní považuji i to, že nám v posledních týdnech roste počet zájemců mezi staršími, na které rovněž cílíme,“ upozorňuje Daniel Krištof.

ÚP eviduje výrazný celkový nárůst zájmu o rekvalifikace všech typů. Jen během 1. čtvrtletí 2024 úřad zajistil rekvalifikace pro celkem 11 160 lidí (i mimo e-shop, meziroční nárůst o 30 %), za celý rok 2023 rekvalifikace úspěšně absolvovalo celkem 23 546 lidí (proti předchozímu roku 2022 nárůst o téměř 90 procent).