ECB zahajuje přípravu na spuštění digitálního eura

Ilustrační foto: Gerd Altman z Pixabay

Evropská centrální banka 1. listopadu zahájí dvouletou přípravnou fázi na zavedení digitálního eura. Banka to oznámila na svých webových stránkách. Cílem této fáze je ověří způsob distribuce měny a připraví možnosti na „možnou emisi“ digitální evropské měny.

Zkušební fáze bude zahrnovat dokončení souboru pravidel pro digitální euro a výběr poskytovatelů, kteří by mohli vyvinout platformu a infrastrukturu digitálního eura. „Bude také zahrnovat testování a experimentování s cílem vyvinout digitální euro, které bude splňovat požadavky eurosystému i potřeby uživatelů, například pokud jde o uživatelskou zkušenost, soukromí, finanční začlenění a ekologickou stopu. ECB bude v této fázi nadále jednat s veřejností a všemi zúčastněnými stranami. Po dvou letech se Rada guvernérů rozhodne, zda přejít do další fáze příprav, aby připravila půdu pro možnou budoucí emisi a zavedení digitálního eura,“ píše ve zprávě ECB.

Povšimněme si pojmů „eurosystém“ a „finanční začlenění a ekologickou stopu“. O to tady asi půjde především.

„Musíme naši měnu připravit na budoucnost,“ řekla prezidentka ECB Christine Lagardeová. „Představujeme si digitální euro jako digitální formu hotovosti, kterou lze bezplatně používat pro všechny digitální platby a která splňuje nejvyšší standardy ochrany soukromí. Koexistovala by vedle fyzické hotovosti, která bude vždy k dispozici a nikoho nenechá pozadu.“

Ochrana soukromí je v přímém rozporu s koncepcí digitálních měn. Buď funguje, a pak jsou digitální měny bezpečným přístavem pro zločinecké transakce, nebo je založená na identifikaci uživatelů, pak jde o kontrolu spotřeby obyvatel.

Digitální euro by učinilo z ochrany údajů prioritu. Eurosystém by nemohl vidět osobní údaje uživatelů ani propojit platební údaje s jednotlivci. Digitální euro by také dosáhlo úrovně soukromí podobné hotovosti pro offline platby, píše ECB ve své zprávě.

„Digitální euro by podpořilo odolnost, hospodářskou soutěž a inovace v evropském platebním sektoru. Zajistilo by to celoevropské platební řešení pro eurozónu pod evropskou správou. Spoléhala by se na vlastní infrastrukturu, čímž by posílila odolnost. A poskytlo by platformu, na které by evropští zprostředkovatelé pod dohledem mohli budovat celoevropské služby pro své zákazníky, čímž by se zvýšila efektivita, snížily náklady a podpořily inovace,“ píše ECB.

„Vzhledem k tomu, že se lidé stále více rozhodují platit digitálně, měli bychom být připraveni vydávat vedle hotovosti i digitální euro,“ řekl Fabio Panetta, člen Výkonné rady ECB a předseda pracovní skupiny na vysoké úrovni pro digitální euro. „Digitální euro by zvýšilo efektivitu evropských plateb a přispělo ke strategické autonomii Evropy.“

Uživatelé mohou přistupovat ke službám digitálního eura prostřednictvím vlastní aplikace a online rozhraní svého poskytovatele platebních služeb nebo prostřednictvím aplikace pro digitální euro poskytované eurosystémem. Lidé bez přístupu k bankovnímu účtu nebo digitálním zařízením by také mohli platit digitálním eurem, například pomocí karty poskytnuté veřejným orgánem, jako je pošta. Uživatelé by si také mohli vyměnit digitální eura za hotovost nebo naopak v bankomatech.

Eurosystém si představuje digitální euro, které by bylo pro základní použití pro jednotlivce zdarma. Model kompenzace mezi zprostředkovateli a obchodníky by zajistil, že zprostředkovatelé budou mít pobídky k distribuci digitálních eur, jako je tomu v případě jiných elektronických platebních nástrojů, a že budou existovat přiměřené záruky proti nadměrným poplatkům za služby pro obchodníky. Eurosystém by nesl své vlastní náklady, včetně nákladů souvisejících se správou schématu a zpracováním vypořádání, píše Evroská unie na svých stránkách. „Klíčovými pilíři projektu zůstává transparentnost a úzká spolupráce se zúčastněnými stranami. Eurosystém velmi těží ze zpětné vazby od evropských subjektů s rozhodovací pravomocí, účastníků trhu a potenciálních uživatelů a bude i nadále aktivně spolupracovat s širokým spektrem zúčastněných stran. Budeme také nadále úzce spolupracovat se zákonodárci EU.“