Změna dodavatele energie: pozor na plné moci

Změna dodavatele energie – nač si dát pozor? Na toho, s kým jednáte. Ilustrační foto: Karolina Grabowska z Pixabay

Podepište nám plnou moc, a o nic se nemusíte starat. Podobným způsobem aktéři trhu typicky přesvědčí spotřebitele, aby změnil dodavatele elektřiny nebo plynu. Energetický regulační úřad (ERÚ) naráží na případy, kdy se lidé s takovým ujištěním spokojí, a berou věc za vyřízenou. „Mohou si tím ale zadělat na velké problémy,“ varuje ERÚ.

„Pokud již máme odběrné místo, pak nám do něj někdo aktuálně dodává energie. A s ním máme uzavřenou smlouvu. Tedy závazek, kterého nás nikdo jen tak nezbaví,“ shrnuje Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ. „Bohužel, někteří dodavatelé a zprostředkovatelé lidem dávají naprosto nereálné sliby. Snaží se vyvolat dojem, že platnou smlouvu zákazník nemusí dodržet. Nebo že za něj, na základě plné moci, smlouvu se stávajícím obchodníkem ukončí tak, aby nemusel platit smluvenou sankci. Podobné přísliby jsou typicky pouze ústní, jejich nesplnění se tak obtížně prokazuje.“ 

ERÚ spotřebitelům radí, aby si změnu dodavatele vždy důkladně promysleli, a ještě, než k ní přistoupí, důkladně si pročetli současnou smlouvu a seznámili se s podmínkami, za jakých je možné smlouvu ukončit a dodavatele změnit. Zásadní přitom je, jestli má zákazník uzavřenu smlouvu na dobu neurčitou, nebo určitou. V prvním případě má možnost smlouvu kdykoliv ukončit, a to bez udání důvodu a sankcí. Smlouvy na dobu určitou jsou naopak uzavírané na pevně stanovenou dobu, a standardně není možné je předčasně ukončit bez sankcí (podrobněji zde). „Zmocnit nového dodavatele nebo zprostředkovatele není nic zakázaného, přináší to ale svá rizika, která bychom měli zvážit. Rozhodně bychom neměli podceňovat už samotnou formulaci plné moci. Je v ní obsaženo všechno, na čem jsme se domluvili? Bude za nás protistrana jednat se současným dodavatelem? K čemu přesně se zavazuje? Jaké má vůči nám povinnosti a co se stane v případě, že je nedodrží?“ nastiňuje radní Zemanová otázky, které by si spotřebitel měl klást. „Následně bychom se měli aktivně zajímat o aktuální stav řešení našeho požadavku. V případě jakýchkoliv nejasností se ptejme a trvejme na objasnění všech kroků, kterým nerozumíme.“

V praxi se stává, že nový dodavatel či zprostředkovatel v rozporu s dohodou neukončí stávající smlouvu spotřebitele buď vůbec, nebo tak neučiní ve stanoveném termínu (typicky v případě tzv. automatické prolongace). Případně si zákazníka na sebe nepřevede v systému operátora trhu. ERÚ se ale setkává i s případy, kdy spotřebitel uvede nesprávné informace týkající se aktuální smlouvy, což rovněž vede k tomu, že následně není řádně ukončena.   

Typickou situací, v níž spotřebitelé chybují, je obdržení retenční, tedy udržovací nabídky od stávajícího dodavatele. Často se stává, že uzavřou smlouvu s novým obchodníkem, na základě retenční nabídky od stávajícího dodavatele se ale nakonec rozhodnou u něj zůstat. Neuvědomí si však buď vůbec, že už uzavřeli novou smlouvu s jiným dodavatelem, nebo uvěří, že se jí zbaví pouze tím, že dají stávajícímu dodavateli plnou moc.

Při úvahách o změně dodavatele pomůže srovnávač nabídek na webu ERÚ. Kromě samotných cen doporučujeme porovnávat i další faktory (např. serióznost dodavatelů a jejich chování směrem k zákazníkům – dobře mohou posloužit recenze stávajících klientů). V našem speciálním desateru spotřebitelé najdou základní rady, na co myslet před uzavřením nové smlouvy. Klíčové je zejména nezapomínat na závazky u stávajícího dodavatele, všechny dokumenty si řádně přečíst a nepodepisovat nic, čemu nerozumí.