Dlužníci v insolvenci splácejí jen polovinu dluhu

Po třech letech od platnosti novely insolvenčního zákona klesla průměrná částka očekávaného splacení dluhu téměř o polovinu. Dlužníci, kteří vstoupili do insolvence před novelou zákona v červenci 2019, spláceli věřitelům v průměru 55 % dluhu. Dlužníci, kteří jsou v insolvenci od června 2022, zaplatí 29 % dluhu. Ukazují to data analytické firmy Rekenber, která spravuje pohledávky za pomoci umělé inteligence.

Podle jejich predikce se částka splacená po pěti letech sníží téměř o polovinu. Novela insolvenčního zákona, která platí od 1. června 2019, zrušila minimální hranici úhrady pohledávek nezajištěných věřitelů a místo minimální 30% sazby zavedla koncept takzvaného maximálního úsilí dlužníka splatit svůj dluh.

Ilustrační obrázek: Gerd Altman z Pixabay

„Jak ukazuje naše analýza, dlužníci přestali splácet, protože na konci procesu se spoléhají na to, že jim soud oddlužení uzná. Ostatně soud nebude mít jinou možnost, protože bude těžké prokázat, že se dlužník nesnažil dostatečně,“ vysvětlil změnu chování dlužníků spoluzakladatel Rekenberu Bohdan Hemžal.

V procesu přijetí do české legislativy je směrnice EU, která počítá s tříletým oddlužením pro všechny dlužníky. Data z rejstříku insolvencí (ISIR) přitom podle Hemžala jasně ukazují, že největší část dluhu dlužníci splácí až ve druhé polovině pětileté insolvence. Zkrácení insolvence na tři roky tedy výrazně sníží částku, kterou věřitelé dostanou od dlužníků zpět, podotkl.

„Je třeba si uvědomit, že věřiteli nejsou jen kapitálově relativně silné banky a pojišťovny, které si navíc mohou své klienty vybírat, ale například bytová družstva či sdružení vlastníků bytových jednotek. Do hospodaření těchto subjektů pravděpodobně zasáhne nižší vymožené plnění velmi dramaticky a ve výsledku to negativně ovlivní další skupiny osob,“ doplnil jednatel inkasní společnosti EOS KSI Vladimír Vachel.

Do tříleté insolvence se patrně bude hlásit výrazně vyšší počet dlužníků, protože podmínky pro vstup do insolvence budou velice mírné. „Není v lidských silách soudů ani insolvenčních správců, aby posoudili spravedlivé měsíční splátky dlužníků. Jak je vidět již ze současné situace schopnější dlužníci ovlivňují své příjmy, aby platili co nejméně,“ doplnila jednatelka společnosti InsolCentrum Jarmila Veselá.

Podle Hemžala poroste také počet lidí, kteří se budou snažit nové podmínky zneužít. Důvodem je podle něj to, že instituce, které žádosti o insolvence připravují, řádně nezkoumají situaci dlužníků. „Analýzy finančních toků, majetkových poměrů a vazeb dlužníků nám často ukazují, že skrývají své příjmy a soudy již dnes nemají kapacitu na ověřování faktů a insolvenci dlužníkům povolí téměř vždy,“ řekl Hemžal. Výsledkem je podle něj neustálé snižování částky, kterou dlužníci věřitelům nakonec vrátí.