Ceny výrobců pádí vzhůru, nejrychleji v zemědělství a průmyslu

V březnu pokračoval meziměsíční i meziroční růst cen všech výrobců. „Ceny průmyslových výrobců se zvýšily téměř o 25 procent a ceny v zemědělství o více než 27 procent. Ceny stavebních prací vzrostly podle odhadů o více než 10 procent a ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 4,9 procenta,“ zdůrazňuje Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb ČSÚ, nejsilnější čísla pravidelné měsíční zprávy Úřadu.

Vysoká čísla o inflaci dodavatelů signalizují, že také spotřebitelské ceny, jimiž se měří míra inflace, půjdou ještě nahoru.

„Dnešní zpráva o zrychlení růstu cen na začátku výrobního řetězce se hlasitě přimlouvá za výraznější zvýšení sazeb České národní banky. Jejich růst se tedy nezastaví u pětiprocentní hranice,“ soudí Markéta Šichtařová, ředitelka poradenské společnosti Next Finance.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně zvýšily o 5,4 procenta. Vzrostly ceny jatečných prasat o 8,2 %, obilovin o 6,5 % a drůbeže o 6,1 procenta. Ceny olejnin se zvýšily o 4,7 % a skotu o 4,3 procenta.

Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 27,2 % (v únoru o 22,9 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 38,8 procenta. Vyšší byly ceny olejnin o 48,2 %, obilovin o 39,8 % a brambor o 21,8 %, ceny ovoce byly nižší o 14,0 % a zeleniny o 18,0 procent. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 12,4 %. Vzrostly ceny skotu o 18,9 %, mléka o 16,4 %, vajec o 7,1 % a jatečních prasat o 3,7 procenta.

Ceny průmyslových výrobců se meziměsíčně zvýšily o 4,2 %. Vzrostly především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků byly vyšší o 4,8 %, elektřiny, plynu a páry o 2,3 % a chemických látek a výrobků o 4,9 procenta. Vzrostly ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 2 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa o 3,4 % a rostlinných a živočišných olejů a tuků o 16,4 procenta.

Ceny průmyslových výrobců meziročně vzrostly o 24,7 % (v únoru o 21,3 %). Nejvíce se zvýšily ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny elektřiny, plynu a páry vzrostly o 48,9 %, z toho elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 62,3 procenta. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků byly vyšší o 27,8 % a chemických látek a výrobků o 42,9 procenta. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 11,5 procenta. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly především ceny energií o 53,7 % a meziproduktů o 24,3 procenta. Ceny průmyslových výrobců bez energií se meziročně zvýšily o 15,5 %.

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 3,4 %.

Ceny stavebních prací se meziročně podle odhadů zvýšily o 10,4 % (v únoru po aktualizaci odhadu o 9,9 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 22,8 % (v únoru o 20,3 %).

Ceny tržních služeb pro podniky vzrostly meziměsíčně o 1,4 % v důsledku zvýšení cen za reklamní služby a průzkum trhu o 16,1 procenta. Ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě vzrostly o 1,2 % a za služby v pozemní dopravě o 0,8 procenta. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,4 procenta.

Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 4,9 % (v únoru o 4,3 %). Vzrostly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 15,7 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 15,3 % a za služby v oblasti zaměstnání o 9,5 procenta. Ceny za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu byly vyšší o 7,3 %, za služby v pozemní dopravě o 5,6 %, za vydavatelské služby o 5,2 % a za právní a účetnické služby o 5,1 procenta. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 4,2 % (v únoru o 3,8 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – únor 2022 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, byly ceny průmyslových výrobců v únoru meziměsíčně vyšší o 1,1 % (v lednu o 5,0 %). Nejvíce se zvýšily ceny na Slovensku o 13,6 % a ve Slovinsku o 5,7 %. V Česku vzrostly ceny o 2,2 %, v Německu o 1,3 %, v Polsku a v Rakousku shodně o 1,2 %. Ceny klesly nejvíce v Irsku o 8,1 procenta.

V únoru meziročně vzrostly ceny v EU o 31,1 % (v lednu o 30,4 %). Ke zvýšení cen došlo ve všech zemích EU. Nejvíce vzrostly ceny v Irsku o 63,4 % a v Rumunsku o 57,7 procenta. Na Slovensku byly ceny vyšší o 39,4 %, v Německu o 25,6 %, v Rakousku o 24,3 %, v Česku a v Polsku shodně o 21,3 procenta.