Komentáře

Dvacet let v Evropské unii: lépe už bylo

Vstup do EU přinesl především to, co jsme si od toho slibovali: volný pohyb zboží, osob a kapitálu. Mezi lety 2004 a 2006 byla zahraniční poptávka po českém zboží hlavním motorem růstu hrubého domácího produktu (HDP), jenž vrcholil v roce 2006 přírůstkem o více než 6 procent. Nikdy poté už nebyl vyšší.