Komentáře

O hospodách, které nekrachují

Hospod prý valem ubývá, hlavně na venkově. A bude prý ubývat ještě větším valem po zvýšení daně z přidané hodnoty (DPH) na pivo. To ale spíše než na sazbě DPH závisí na tom, na čem závisí hospoda.