PhDr. Ladislav Pištora je dlouholetým spolupracovníkem Českého statistického úřadu. Zaměřuje se na demografii.

Řekni, kde ti naši Němci jsou?

V roce 1939 žily v českých zemích 3,17 mil. Němců. Při sčítání v roce 2021 se k německé národnosti přihlásilo jen 25 tisíc lidí. Je za tím nejen důsledek odsunu po válce, ale také důsledné asimilace v desetiletích následujících.