Variace na revoluční téma

Revoluce, povstání a hnutí se zpravidla vždy pořádala proto, že si lid přál odstranit něco, co mu vadilo. V práci, životě, víře, v uskutečňování vlastního štěstí. S naší listopadovou Sametovou revolucí to nebylo jinak. Ona to tedy byla kontrarevoluce, ale to si nechme na jindy…

V předvečer jejího výročí, načasování bylo úmyslné, vydala skupina 32 českých průmyslníků a podnikatelů Výzvu ke 2. transformaci české ekonomiky. Má tři pilíře: podpora české značky, rozvoj otevřené společnosti (i zahraničním pracovníkům, vědcům a inženýrům) a udržitelnost – v ekologickém slova smyslu; v podstatě jde o přejednání evropské Zelené dohody.

Čekalo by se, především u toho prvního pilíře a snad částečně s výjimkou třetího, který je dosud výsostně politickou záležitostí, že skupina lidí, jimž se dříve říkávalo kapitáni průmyslu, bude požadovat: odstraňte tento zákaz, zrušte tuto regulaci, snižte tyto daně – a nechte nás na tom pracovat.

Ono tak podobně to bylo tenkrát v tom Listopadu. Podnikatelé dostali svobodu vlastnit podniky, zavedla se směnitelnost koruny, mohli obchodovat i cestovat. Ukázalo se, že té svobody bylo někdy až moc. Totiž příliš mnoho pro podnikavce a hochštaplery, kteří do českých podniků nalezli z tuzemska i z ciziny. Ochrana investorů, dohled nad kapitálovým trhem, ochrana tuzemských podniků proti dumpingovým importům a celním podvodům, ochrana duševního vlastnictví… to vše přišlo příliš pozdě, kdy řada českých značek, i velice nadějných, už byla v pasti, zlepšováky, vynálezy a zajímavá řešení ukradeny a řada investic, nápadů a obchodů zmařena.

Transformací od té doby naší ekonomikou prošlo povícero. Informační společnost. Znalostní společnost. Průmysl 4.0 nebo teď Zelená ekonomika. Kapitáni průmyslu tu svojí, aktuální, skromně nazývají teprve Druhou transformací.

Při přečtení výzvy spíše než revoluci text připomíná Soubor opatření ke zdokonalení řízení národního hospodářství. Upřímně, několik konkrétních, sympatických požadavků a změn je tam také. Ale klid, žádné defenestrace, žádná Atlasova vzpoura z nich nehrozí, jen zakládání pracovních skupin.

Uvidíme, co se z toho vyvine. Signatáři výzvy jsou úspěšní podnikatelé, někteří velice úspěšní, tak snad vědí, co chtějí a potřebují. Snad svobodu podnikání. Snad přiměřenou ochranu této svobody skromným státem…? Nebo jen ochranu a pomoc svým firmám…?

Já si zatím nevsadím.