Strop je užitečný, ale má to háček

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Energetický regulační úřad se domluvily na určení maximální výše záloh, které mohou stanovit dodavatelé poslední instance (DPI) energie svým klientům, jež jim byli přiděleni tak říkajíc ze zákona. Vše se ještě dojednává právě s dodavateli a dolaďuje se provedení, ale podle posledních zpráv by se zálohy měly snížit na listopad a prosinec, a to o 50 a 40 procent respektive.

Jde o to, že zákazníkům DPI jsou vypočítány zálohy několikanásobně vyšší, než jaké pravidelně platí zákazníci dlouhodobí. Dodavatelé se brání vysvětlením, že pro nové nemají energii nakoupenu dopředu a na spotovém trhu, kde se energie dokupuje, jsou teď ceny hodně vysoké. Na tom jistě něco je. Jenže obchodníci obratem klientům DPI předkládají nabídky na smlouvy dlouhodobé, kde jsou zálohy už v celkem běžné výši. Takže pro někoho energii mají, pro jiného ne?

Ovšem i na tom něco je. Energie s okamžitým dodáním je jen jedním typem obchodů, které se na burze uzavírají. Jsou zde i nabídky dlouhodobé, termínované a mnoho dalších, u kterých jsou ceny vlídnější. Zkušený obchodník je dokáže kombinovat, kompenzovat, rozložit ceny a dodávky do výše i času a vyjde mu cena konečná, ze které pak vychází při stanovení ceny pro své odběratele. Ale musí vědět, že je tehdy a tedy bude mít, kolik jich bude a kolik energie budou potřebovat.

Potíž je v tom, že pro náhle přišedší zákazníky se skutečně nakupuje na kontrakt krátkodobý, a to v podmínkách nedostatku nebo hrozícího nedostatku energie. Ještě k tomu na počátku zimy, kdy jsou spotřeby nejvyšší v celém roce. A dodavatelé nemají představu, kolik zákazníků v režimu DPI jim zůstane jako kmenových ještě na jaře nebo za rok, až ceny klesnou.

Ilustrační foto od analogicus z Pixabay

Háček je v tom, že pokud strop bude nízko, dodavatelé případné ztráty z listopadu a prosince rozpočítají do dalšího roku a patrně všem zákazníkům, kteří zbudou, pokud jim to smlouvy dovolí. To dohromady ani pro dodavatele není žádný komfort. Ani ty výhodnější kontrakty v této době jistě nejsou žádná láce. Ještě nejsou vzdálené doby, kdy ceny energie na trzích byly nízké, a tak smlouvy pro zákazníky také vypadaly mnohem vlídněji.

Dodavatelé si teď budou muset velmi dobře rozpočítávat náklady a své marže, ale prostor pro vlastní úspory si patrně najdou. Například už jen akviziční náklady na nové odběratele jsou nyní velice nízké. Nové zákazníky jim ve stovkách tisíc přisunul zákon, nemusejí platit reklamy, kupovat adresy, „náhodně vybraná“ telefonní čísla a databáze, nemusejí najímat agenty, kteří za tučnou provizi v neděli v poledne nepozváni klepou na dveře bytů. Stačí, když svou nabídku přiloží k informaci, kterou zákazníkům DPI stejně musejí doručit tak jako tak.

Ale patrně i o tom bude MPO ještě s dodavateli jednat. Tedy jak stát bude zastropované ceny energie těmto dodavatelům kompenzovat. Oni své náklady budou chtít dostat zpět.

Dodejme, že v nastalé situaci je stanovení nejvyšší přípustné zálohy opatřením nutným, sociálně správným a ekonomicky ospravedlnitelným. Zásah do rozpočtů domácností je stejně naléhavý, jako zásahy do energetického trhu.