Předpovídat kroky centrálních bank je teď těžké. Ukazuje to i analýza ČNB

Analyzovat dění v globální ekonomice a odhadovat reakci centrálních bank na inflační tlaky je jako střílet na pohybující se terče. Dobře to ilustruje i aktuální analýza zveřejněná na stránkách ČNB.

Sídlo Evropské centrální banky ve Franfurtu nad Mohanem

Článek zdůrazňuje, nakolik je pro prognózy čehokoliv důležité posoudit příčiny ekonomických propadů během covidu. A právě v tom se různé centrální banky rozcházejí. „Tento text dokumentuje, že aktuálně dostupné pohledy centrálních bank a mezinárodních institucí a jejich interpretace charakteru ekonomického šoku se dramaticky liší,“ uvádí se v něm.

Autoři se mimo jiné zaměřují na takzvanou mezeru výstupu. Ta ukazuje, jaký má ekonomika potenciál ke zvýšení produkce, aniž by naplnila své kapacity. Pokud k tomuto naplnění dojde, může se případná rostoucí poptávka už promítnout jen do zvyšování cen.

Například u Velké Británie se odhad Bank of England a Mezinárodního měnového fondu (MMF) liší řádově. Odhad MMF je více trojnásobný.

ČNB už ústy svého guvernéra a viceguvernéra naznačila, že úrokové sazby zvýší. Ovšem, zda tak učiní i Evropská centrální banka (ECB) a americký Fed je značně nejisté. I přesto, že inflace hrozí celosvětově. Z Fedu zaznívá, že inflační tlaky jsou krátkodobé. ECB zase zřejmě bude muset sledovat náklady, které stojí členské státy unie i Evropskou unii samotnou dluhopisy, emitované či připravované právě teď vysokým tempem.

Například Evropská komise oznámila, že začíná vydávat společné dluhopisy na pokrytí mimořádného fondu obnovy Evropské unie. Letos hodlá prostřednictvím dlouhodobých papírů získat zhruba 80 miliard eur (přes dva biliony Kč). Další desítky miliard potom hodlá získat papíry s kratší splatností.

V měnové politice dlouhodobě platí, že kolik kdo sleduje cílů, tolik má mít nástrojů. ČNB sleduje evidentně především inflační cíl. Ovšem některé další instituce sledují i ekonomický růst, a hlavně zmíněné náklady na obsluhu dluhů. To spolu s rozdílným pohledem na stav ekonomiky zásadně zvyšuje nejistotu ohledně jejich dalších kroků.

Také, zda se tyto kroky nebudou rozcházet. Zda ve chvíli, kdy třeba Česká národní banka bude bojovat s inflací, její mnohonásobně větší sestry nebudou primárně sledovat něco jiného. Což není dobré, protože i růst cen dokáže putovat přes hranice.

Analýza je dostupná na adrese https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Vyhodnoceni-dopadu-pandemie-na-hlavni-ekonomiky-sveta-Krize-nabidky-nebo-poptavky/