Klimatická politika EU je sociálně-ekonomický náraz do zdi

Zastavte změnu klimatu! Jo, milé děti, kdyby to šlo… Ilustrační foto: cubricroot z Pixabay

Evropská unie a její členské státy se dobrovolně rozhodly, že se vydají na cestu sociálně-ekonomické sebevraždy. A to rozhodnutími v podobě tvrdých restrikcí, jež mají údajně zlepšit klima na planetě, k němuž EU přispěje tím, že sníží emise oxidu uhličitého do roku 2030 o 55 % proti roku 1990.

Proti řadě klimatických opatření hlasovalo jako jediné Polsko

Tento již většinově schválený balíček legislativních opatření dostal proto pozitivistické krycí označení Fit for 55. Teprve jím se naplňuje ideologie světlých zelených zítřků schválená Evropskou unii pod názvem Green Deal (Zelený úděl). Dlužno poznamenat, že všechny české vlády ujednání klimatické dohody schválily, snad s výjimkou výhrady po boku úsilí Německa, aby spalovací motory aut původně zakázané vyrábět po roce 2035 mohly dostat šanci na další existenci s využitím syntetických paliv. Proti řadě klimatických opatření hlasovalo jako jediné Polsko.

K dosavadnímu systému stále zpřísňovaných emisních povolenek pro energetiku, těžký průmysl a zákazu registrace nových osobních aut na benzín a naftu po roce 2035 v úterý 25. dubna rozhodnutím resortních ministrů EU po předchozím schválením v EU parlamentu přibyly další tvrdí klimatické restrikce. Počítají se zpoplatněním emisí z vytápění budov a silniční dopravy od roku 2027. Při ceně povolenky 45 eur/tuna CO₂ zdraží litr benzínu od roku 2027 asi o 3 Kč, ještě o 0,30 Kč víc za naftu, uhlí pro vytápění domu dražší o 40 procent, kubík zemního plynu zdraží o dvě koruny. Jen nevíme, jak současný výhodný kurs eura a koruny při stavu českých financí udržíme. 

Budete-li se chtít vydat letadlem na dovolenou, udělejte tak nejpozději do roku 2025, protože od roku 2026 zatíží letecký provoz a prudce zdraží letenky také emisní povolenky. EU rovněž zavede uhlíkové clo pro dovoz. To má údajně zamezit znevýhodnění výrobců cementu, železa, oceli, elektřiny, hnojiv a dalších produktů v EU proti konkurenci v třetích zemích. Clo budou muset platit podle ceny emisí dovozci těchto produktů ze zemí mimo EU. Unie, která zpřísněním ekologických limitů a zdražením energie dovedla řadu průmyslových odvětví k emigraci, si nyní ještě životně důležitý dovoz zdraží.

EU chce dopady očekávaného zdražení tepla pro domácnosti zmírnit sociálním klimatickým fondem, v němž bude pro 27 států k dispozici 86,7 miliardy eur (přes dva biliony korun). ČR má z fondu získat kolem 40 miliard korun. To má před růstem cen v letech 2025 až 2032 ochránit nízkopříjmové domácnosti a zranitelné malé podniky. Přímo by měly finance z fondu čerpat nízkopříjmové skupiny, pro něž bude vyhrazeno téměř 19 miliard korun. Když to ale přepočítáme na pomoc pro 2,5 milionu Čechů, kteří mají dle společnosti Kantar nárok na sociální pomoc už v současné situaci, na jednoho chudého Čecha by tak měsíčně připadlo 80 korun.

Zatímco běsnění ideologů světlých zelených zítřků v Bruselu pokračuje, svět zaznamenává stále větší skepticismus nad tvrzením, že za současnou klimatickou změnu může klíčově člověk, stejně jako neochotu si prudce snížit životní úroveň. Průzkum Institutu energetické politiky při Chicagské univerzitě (EPIC) zjistil, že 70 % Američanů není ochotno vynaložit na boj proti změně klimatu více než 2,50 dolaru týdně, čtyři z deseti Američanů ani pár desetníků. Navzdory desetiletí neutuchající zelené agitce o nadcházejícím „soudném dni“, jejímž cílem je zahnat obyvatelstvo do kouta a přimět ho žít v kolektivismu řízené chudoby a odříkání, se ukazuje, že většina obyvatel USA není ochotna zaplatit ani drobné, aby zastavili změny klimatu. Podobné závěry přinesl průzkum společnosti IPSOS.

Ani jedna vědecká práce neposkytuje přesvědčivý důkaz, že lidé spalující fosilní paliva jsou hlavním viníkem změny klimatu

Průzkumy jako EPIC a IPSOS vypovídají o zásadní chybě v etablované vědě, která pracuje s teorií, že lidé spalující fosilní paliva jsou hlavním viníkem změny klimatu v podobě rostoucí teploty na Zemi. Hypotéza je neprokázaná – ani jedna vědecká práce neposkytuje přesvědčivý důkaz. Přirozené příčiny a tvrzení, že oxid uhličitý se „nasytí“ nad určitou úroveň atmosféry, jsou přesvědčivějším vysvětlením vědeckých pozorování. Stále více se šíří obavy, že hlavní proud klimatické vědy je silně poškozen chybnými údaji a pseudovědeckým modelováním. To zneužívají politici pro své cíle ovládání mas zastrašováním.

Tvrzení, že zelená revoluce bude do značné míry bezbolestná, se ukazuje jako nesmysl díky realistickému zhodnocení, které zveřejnil britskou vládou financovaný projekt FIRES. Podle jeho zprávy, kterou sepsala řada britských akademiků, znamená emisně nulová spotřeba energie do roku 2050, že se současná úroveň vaření pokrmů, vytápění a spotřeby energie omezí o 40 procent. Do méně než 30 let nebude existovat žádné hovězí a jehněčí maso, veškeré létání a lodní doprava budou muset být zastaveny. Používání silnic bude omezeno na 60 % dnešní úrovně. Nebude existovat žádný cement a jediná dostupná ocel bude recyklovaná. Norman Fenton, nedávno penzionovaný profesor řízení rizikových informací na londýnské Queen Mary University, poznamenal, že tyto závěry jsou v souladu s programem OSN „Svět v roce 2050“ a „Velkým resetem“ jako hlavní agendy Světového ekonomického fóra v Davosu. Jak upozornil profesor Fenton, toto budování nového a lepšího světa zahrnuje jako klíčové heslo „nic nevlastni a buď tak šťastný“. A místo masa budeš jíst výživné brouky.

Význačný jaderný fyzik Wallace Manheimer nedávno varoval, že úsilí klimatické ideologie o nulové emise by mohlo znamenat konec moderní civilizace. Jak poznamenal, důraz na falešnou klimatickou krizi se stává tragédií pro moderní civilizaci, která je závislá na spolehlivé, ekonomické a ekologické energii. Větrníky, solární panely a záložní baterie nemají ani jednu z těchto vlastností. Tuto faleš prosazuje mocná lobby, kterou jiný významný klimatolog Bjorn Lomborg (žijící většinou v Praze) nazval „klimatickým průmyslovým komplexem“, což je analogie termínu, který zavedl někdejší prezident USA Dwight Eisenhower, který tehdy varoval před rostoucí mocí vojenskoprůmyslového komplexu.

Klimatický průmyslový komplex zahrnuje některé vědce, většinu médií, průmyslníky a zákonodárce. Nějakým způsobem se mu podařilo přesvědčit mnohé, že CO₂ v atmosféře, plyn nezbytný pro život na Zemi, je prý jedem pro životní prostředí. Mnohé vědecké teorie a měření naopak ukazují, že žádná klimatická krize neexistuje, změna klimatu ano. Výpočty radiační síly provedené skeptiky i věřícími ukazují, že radiační síla CO₂ představuje asi 0,3 % dopadajícího záření, což je mnohem méně než ostatní vlivy na klima. Za dobu existence lidské civilizace teplota oscilovala mezi poměrně velkým počtem teplých a chladných období, přičemž mnohá z teplých období byla daleko teplejší než dnes. V různých geologických dobách se teplota pohybovala spolu s hladinou oxidu uhličitého, aniž by mezi nimi existovala jakákoli souvislost.

Nová zelená infrastruktura selže, bude stát biliony dolarů a eur, zničí velkou část životního prostředí a bude zcela zbytečná. Dr. Manheimer připomněl, že než lidstvo začalo ve velkém využívat fosilní paliva, „civilizace byla jen tenkou slupkou na obrovské hoře lidské bídy a utrpení, slupkou udržovanou takovými institucemi, jako je otroctví, kolonialismus a tyranie“.

Zpravodajský portál info.cz citoval klíčového českého podnikatele v energetice Pavla Tykače, podle něhož kvůli nepřijatelně vysokému zatížení emisními povolenkami jeho skupině Sev.en nevychází ekonomika provozu uhelných elektráren už na rok 2026. Podle Tykače to bude zřejmě obdobné i pro dominantní produkci z uhlí společnosti ČEZ. „Buď politici najdou nějaký způsob, jak tyto uhelné elektrárny udržet v chodu, anebo je zavřeme. A v tu chvíli v Česku nastanou desítky až stovky hodin, kdy nebudou stačit ani ty ‚dráty‘ z okolních zemí a elektřina zkrátka nebude.“ Česká vláda v čele s ministerstvem životního prostředí přitom chce řadu svých dotačních titulů „krmit“ právě z emisních povolenek z uhlí a s jeho blížícím se koncem tak očividně sází na finanční perpetuum mobile.

Nejprůmyslovější země EU Česko se tak blíží zásadnímu deficitu elektřiny, jak na to upozornil ČEPS ve své analýze MAF CZ 22. S ním samozřejmě podle tržních principů dorazí i další eskalace cen energie a riziko rychlé deindustrializace, protože soláry nedokáží pohánět kola průmyslu. Z čeho dokážeme generovat dostatečné prostředky pro udržení a hlavně nápravu veřejných financí (a také pro historicky největší nutnou investici do flotily nových jaderných zdrojů), když v zájmu zelené ideologie prudce omezíme stabilní energetické zdroje, výkonnost ekonomiky a spotřebu obyvatelstva? Sebevražedný kurs Evropské unie a jejích členských států mají šanci demokraticky změnit volby: jak v roce 2024 do Evropského parlamentu (který pak zvolí novou Evropskou komisi), tak v roce 2025 v parlamentních, z nichž vzejde nová vláda ČR.