Zahraniční dluh Česka loni mírně klesl, před koncem roku ale rostl

Foto: Welcome to All ! ツ from Pixabay

Zahraniční dluh České republiky činil na konci loňského roku téměř 4,454 bilionu korun. V meziročním srovnání byl o 65 mld. Kč nižší. Představoval 65,7 % hrubého domácího produktu. Za samotné čtvrté čtvrtletí loňského roku se ale zvýšil o 47,9 miliardy korun. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnila Česká národní banka (ČNB). Zahraniční dluh je sumou závazků se stanovenou lhůtou splatnosti.

Podíl bankovního sektoru na celkové zadluženosti Česka byl 39,6 procenta. Podíl vládního sektoru činil 14,6 procenta. Zahraniční závazky ostatních sektorů zaujímají 45,8 % z celkového zahraničního dluhu.

Komentář SH: V zásadě jde o pohyby v řádech procent. Nicméně ona dynamika – celkový pokles, avšak nárůst před koncem roku – by mohla být výsledkem trendu, kdy si firmy berou stále více úvěrů v eurech. I to je zřejmě jedním z důvodů, proč ČNB nechce dál rozevírat nůžky mezi korunovými a eurovými úroky. Zatímco v médiích se objevilo zvolání, že firmy věří euru, opak je pravdou. Pokud nemají ve společné měně i příjmy, musí věřit tomu, že koruna zásadně neoslabí. Což je z dlouhodobého hlediska asi oprávněné, ale zrovna teď posílila natolik, že je to sázka poměrně odvážná.

„Ve struktuře zahraničního dluhu podle jednotlivých sektorů byl ve čtvrtém čtvrtletí patrný nárůst stavu zadluženosti sektoru vládních institucí a podnikového sektoru,“ uvedla ČNB. Podle ní se zahraniční dluh sektoru vládních institucí zvýšil v souvislosti s čerpáním dlouhodobých půjček ze zahraničí a u podnikového sektoru to bylo v důsledku čerpání úvěrů podniky v rámci přímých investic a nákupů podnikových dluhopisů zahraničními investory.

Na soukromý sektor připadá ze zahraničního dluhu 75,7 procenta. Zbývající část tvoří závazky veřejného sektoru, do nichž se zahrnují závazky sektoru vládních institucí, závazky soukromých subjektů garantované vládou a závazky subjektů s majoritní účastí státu.

V časové struktuře zahraničního dluhu zaujímají závazky s původní splatností delší než jeden rok 40,9 procenta.

Z hlediska instrumentů jsou v zahraničním dluhu nejvíce rozšířené formy dluhového financování vklady a půjčky od přidružených podniků. V souhrnu představují 48,3 procenta zahraničního dluhu.