Skončil pokles cen průmyslových výrobců, inflace nejspíše potrvá

Ilustrační obrázek: mediamodifier z Pixabay

Ceny průmyslových výrobců po šesti měsících poklesu opět začaly růst. V srpnu ve srovnání s červencem stouply o 0,2 %, meziročně o 1,8 procenta. Ve své pravidelné zprávě o tom informoval Český statistický úřad (ČSÚ).

Ceny zemědělských výrobců meziměsíčně klesly o 4,5 % a meziročně o 16,4 procenta, píše dále ČSÚ. Ceny stavebních prací vzrostly meziměsíčně o 0,1 % a meziročně o 3,7 procenta. Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně zvýšily o 0,6 % a meziročně o 5,3 procenta.

Ze zemědělských produktů v srpnu proti minulému měsíci klesly ceny zeleniny o 12,6 %, brambor o 10,3 %, vajec o 6,9 %, obilovin o 5,6 %, mléka o 3,9 % a drůbeže o 3,8 procenta. Ceny prasat vzrostly o 1,3 % a skotu o 0,4 procenta. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 16,4 % (v červenci o 14,3 %). V rostlinné výrobě ceny klesly o 26,2 %. Nižší byly ceny olejnin o 34,9 % a obilovin o 32,3 %. Zvýšily se ceny čerstvé zeleniny o 17,7 % a brambor o 82,5 procenta. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 2,4 %. Klesly ceny mléka o 13,1 %, drůbeže o 2,5 % a skotu o 1,5 %. Vzrostly ceny prasat o 29,6 % a vajec o 19 procent.

„Vzhledem k prudkému poklesu cen zemědělských výrobců a zlepšující se situaci na energetických trzích již nic nebrání zlevňování potravin v obchodech. Jestliže potravináři a obchodníci přesto nebudou zlevňovat, tak budou zneužívat svého postavení na úkor zákazníků,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Meziměsíční tempo růstu průmyslových výrobců ovlivnilo především zvýšení cen koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny motorových vozidel se zvýšily o 0,5 % a kovodělných výrobků o 0,4 procenta. Klesly ceny potravinářských výrobků o 0,8 %, z toho mléčných výrobků o 1,6 % a rostlinných a živočišných olejů a tuků o 3,6 procenta. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu byly nižší o 0,4 %, základních kovů o 2 % a chemických látek o 1,5 procenta. Meziročně se ceny průmyslových výrobců se výšily o 1,8 % (v červenci o 1,4 %). Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu vzrostly o 11,7 %, černého a hnědého uhlí a lignitu o 73,1 %, ostatních nekovových minerálních výrobků o 9,9 %, potravinářských výrobků o 3,3 % a motorových vozidel o 3,1 %. Nižší byly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů, chemických látek a chemických přípravků o 19,4 %, základních kovů o 15,3 % a dřeva, dřevěných a korkových výrobků o 19,4 procenta. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se zvýšily ceny zboží krátkodobé spotřeby o 6,9 % a energie o 6,6 procenta. Ceny meziproduktů se snížily o 6,1 procenta. Ceny průmyslových výrobců bez energie meziročně klesly o 0,1 % (v červenci vzrostly o 0,4 %). 

„Průmyslové ceny obvykle nejsou zprávou číslo jedna, ale to platí jen do okamžiku, než si uvědomíme, že logicky předcházejí spotřebitelským cenám. Takže co se stane v průmyslu, se časem objeví i u cen spotřebitelů a pokud ceny v průmyslu znovu nabírají na síle, je možné, že ceny na pultech obchodů nepůjdou dolů tak rychle jak se čeká,“ říká Tomáš Volí, hlavní analytik společnosti Citfin.

Guvernér Českém národní banky Aleš Michl tuto minulou neděli prohlásil, že příští rok by se míra inflace měla dostat na inflační cíl 2 procenta. Pohonné hmoty, jejichž cena nyní stoupá v důsledku omezování těžby ropy, a v zimních měsících také cena elektřiny, však zůstávají vysokým inflačním rizikem.

„Po desíti měsících meziroční růst cen průmyslových výrobců opět nabral na dynamice. Jedním z podstatných faktorů je i trvalý růst průměrné hrubé měsíční mzdy, která například v červenci meziročně vzrostla v průmyslu o 9,5 procenta. Tento tlak je zejména v odvětvích s vysoce kvalifikovanou pracovní silou, jako jsou strojírenstvía automobilový průmysl, které se dlouhodobě potýkají s nedostatkem pracovníků,“ poznamenal Petr Kymlička, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic. „I když pokles inflace na přijatelné hodnoty v příštím roce je pravděpodobný, s ohledem i na dynamiku vývoj cen výrobců to nemusí být zas tak snadné.“

Ceny stavebních prací se meziměsíčně podle odhadů zvýšily o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,3, vypočítává ČSÚ. Ceny stavebních prací se meziročně zvýšily o 3,7 % (v červenci o 4,8 %), ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 0,2 % (v červenci o 0,9 %).

Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně zvýšily o 0,6 % v důsledku růstu cen za reklamní služby a průzkum trhu o 7 procent. Vzrostly ceny za právní a účetnické služby o 1,4 % a za služby v pozemní dopravě o 0,5 procenta. Ceny za poradenství v oblasti řízení se snížily o 0,5 procenta. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,2 %. Meziročně ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 5,3 % (v červenci o 5,6 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 22,8 %, za služby v oblasti programování o 8,5 %, za služby v oblasti nemovitostí o 6,9 % a za služby v pozemní dopravě o 3,4 procenta. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 5,7 % (v červenci o 5,8 %).
 

Ceny průmyslových výrobců v EU – červenec 2023 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU) se podle údajů zveřejněných Eurostatem ceny průmyslových výrobců v červenci meziměsíčně snížily o 0,6 % (v červnu o 0,4 %). Nejvíce klesly ceny v Irsku o 8,1 %, v Nizozemsku o 2,6 % a ve Švédsku o 1,8 procenta. V Polsku byly ceny nižší o 1,3 %, v Německu o 1 %, v Rakousku o 0,9 % a v Česku o 0,1 procenta. Nejvíce vzrostly ceny v Lotyšsku o 2,2 %, na Slovensku o 1,7 % a v Chorvatsku o 1,3 %. V červenci meziročně klesly ceny v EU o 6,6 % (v červnu o 2,4 %). Ceny se snížily nejvíce v Irsku o 39,5 %, v Bulharsku o 18,1 % a v Itálii o 13,8 procenta. V Německu byly ceny nižší o 5,8 %, v Rakousku o 1,4 % a v Polsku o 0,6 procenta. Nejvíce vzrostly ceny v Maďarsku o 18,8 % a na Slovensku o 17,8 %. V Česku se ceny zvýšily o 1,4 procenta.