Reorganizace Arky Investments se může změnit v konkurs

Foto: Tingey Injury Law Firm na Unsplash

Věřitelé investiční společnosti Arca Investments neschválili přepracovaný plán na reorganizaci zkrachovalé společnosti. Výsledek bude muset ještě potvrdit soud. Vrchní soud v Praze zrušil schválení předchozího plánu reorganizace Arca Investments už v únoru. Plán totiž podle soudu diskriminoval část věřitelů a měl i další vady.

Arca Investments byla mateřskou společností finanční skupiny Arca Capital. Plán reorganizace české části zkrachovalé firmy pro Arcu připravili poradci ze společností PwC a Dentons. Měl přinést věřitelům asi šest miliard korun. Část z celkem 23 mld. Kč pohledávek přihlášených v insolvenčním řízení nebyla uznána.

Celý projekt reorganizace trvá téměř tři roky. Za tu dobu věřitelé nejprve odsouhlasili reorganizaci české i slovenské větve případu, následně v obou zemích i schválili reorganizační plán. Na Slovensku rozhodnutí věřitelského výboru potvrdil soud už i pravomocně, a tamní řízení je tak dokončeno.

„V případě, že by soud dlužníkem přepracovaný reorganizační plán zamítl, avizoval, že vyzve věřitele, aby ve lhůtě 30 dnů oznámili, zda chtějí sestavit a předložit vlastní reorganizační plán. Zda se toho někdo ujme, zatím nemůžeme předvídat,“ řekl Světu hospodářství investiční správce Lee Louda. „Pro případ, že by se toho některý z věřitelů ujal, soud by měl svolat kvůli jeho schválení schůzi. Pokud tak ale nikdo neučiní, může podle mého názoru soud rozhodnout o přeměně reorganizace v konkurs. Do poslední chvíle nebylo zřejmé, jak hlasování dopadne. Před hlasováním se rozvířila bouřlivá debata mezi věřiteli, dlužníkem a správcem o přepracovaném plánu. Budu iniciovat svolání věřitelského výboru kvůli projednání dalšího postupu ve věci.“

Reorganizační plán schválil loni v červenci Městský soud v Praze po odsouhlasení většinou věřitelů firmy. Část věřitelů se ale proti verdiktu odvolala. Věřitelé Arca Investments přihlásili v insolvenčním řízení pohledávky zhruba za 23 miliard korun.

„Je velká škoda, že ke změně názoru věřitelů došlo po dvou letech procesu a předchozích čtyřech kladných hlasováních. Bude potřeba důsledně sledovat, zda se insolvenčnímu správci podaří uspokojit pohledávky věřitelů alespoň do výše konkurzního znaleckého posudku. Jsme přesvědčeni, že reorganizace by stále byla zdaleka nejlepší variantou uspokojení věřitelů,“ řekl ČTK manažer pověřený přípravou reorganizace Petr Janiga. Plán stavěl na transformaci, tedy převedení rozdrobené množiny aktiv z různých firem a jurisdikcí do nové společnosti NOAH.

Fond IFIS, který je věřitelem Arky, bere na vědomí stanovisko schůze věřitelů, na které jediný zajištěný věřitel (J&T Bank) a drtivá většina nezajištěných věřitelů nepodpořila přepracovaný reorganizační plán dlužníka, upřesnila mluvčí fondu Kamila Břízová. Věřitelé se tak podle ní přiklonili ke stanovisku IFIS o nereálnosti reorganizačního plánu dlužníka. „IFIS přivítal, že věřitelé konečně vyslyšeli naše výhrady k plánu dlužníka. Na druhou stranu jsme si vědomi, že prodlužování insolvenčního řízení bude mít negativní vliv na míru uspokojení všech věřitelů,“ poznamenala.