Soud schválil reorganizační plán společnosti Arca Investments

Pražský městský soud dnes schválil přijetí reorganizačního plánu zkrachovalé společnosti Arca Investments. V pondělí s ním souhlasila většina věřitelů, což dnes soud potvrdil. Přiklonil se především k tomu, že pro přijetí plánu hlasovala většina věřitelů s nezajištěnými pohledávkami bez vztahu k dlužníkovi, kteří jsou podle soudu nejvíce zasaženi. Věřitelé, kteří byli proti, se mohou odvolat. Insolvenční řízení s Arca Investments zahájil soud loni v květnu. Věřitelé přihlásili pohledávky za zhruba 23 mld. Kč, z nichž menší část nebyla uznána. Arca Investments byla mateřskou společností skupiny Arca Capital.

„Z mého pohledu pozitiva soudem a většinou skupin věřitelů právě přijatého reorganizačního plánu Aracy Investments spíše převažují nad potenciálními riziky,“ komentoval pro Svět hospodářství rozhodnutí soudu správce Arcy Investments Lee Louda. „Z hlediska nejen komplikované struktury dlužníka a výše pohledávek jde o dosud moji profesně nejnáročnější kauzu. Musím přitom ocenit právní a ekonomickou podporu mých poradců z DRV Legal a Ernst&Young, kteří svými podněty přispěli k tomuto zásadnímu posunu v řízení. Po nabytí účinnosti reorganizačního plánu nastane další etapa tohoto insolvenčního řízení. Jejím primárním úkolem bude transformovat majetek dlužníka a zajistit věřitelům co nejvyšší uspokojení jejich pohledávek.“

Na vyhotovení rozhodnutí má soud měsíc. Vzhledem k rozsahu reorganizačního plánu možná požádá o prodloužení této lhůty, ale maximálně o další měsíc, řekl soudce Aleš Bartoš. Doplnil, že řešení insolvence prostřednictvím reorganizace považuje za účinnější než prohlášení konkurzu.

Soudce dále řekl, že proti přijetí reorganizačního plánu se vyjádřila třetí skupina věřitelů, tzv. skupinoví věřitelé, kteří měli podle soudce „co dočinění s dlužníkem a mohli se do jisté míry podílet na vzniklé situaci“. Ze skupiny tři byl pro reorganizační plán jeden věřitel s hlasy za zhruba 35 milionů korun, čtyři věřitelé s hlasy za přibližně miliardu korun s ním nesouhlasili.

V případě druhé skupiny, tedy nezajištěných věřitelů, hlasovalo pro reorganizační plán 825 věřitelů s hlasy za zhruba 7,8 mld. Kč, proti bylo 275 věřitelů s hlasy za asi 4 miliardy korun. Skupinu jedna tvoří zajištěný věřitel J&T Banka a skupinu číslo čtyři akcionáři dlužníka.

Část věřitelů má nadále o šanci plánu na úspěch pochyby. Proti reorganizačnímu plánu byli zejména věřitelé zastoupení fondem IFIS, právník Jiří Langmeier a část samostatných fyzických i právnických osob, jimž Arca dluží. „Reorganizační plán není důvěryhodný a je jen odkládáním nevyhnutelného. Každý měsíc, kdy se nic neděje, se jen zbytečně projídají peníze věřitelů. Lze předpokládat, že se v případě neúspěchu reorganizace varianta konkurzu dříve či později opět objeví na stole, ale budeme rozdělovat majetek snížený o náklady na reorganizaci, které bez zohlednění inflace přesahují 600 milionů korun,“ uvedl majoritní vlastník fondu IFIS Marek Indra. IFIS zastupuje v insolvenci pohledávky za více než 3 miliardy korun.

Reorganizační plán počítá s tím, že v české části budou pohledávky zajištěného věřitele uspokojeny ze 100 %, nezajištěných věřitelů z 31,17 %, skupinových věřitelů z 9,7 % a dlužník nedostane nic. Cílem stále zůstává, aby nezajištění věřitelé v českém a slovenském řízení dohromady získali 50 % zjištěných pohledávek.

Plán reorganizace české části zkrachovalé firmy, který pro Arcu připravili poradci ze společností PwC a Dentons, měl přinést věřitelům téměř 6 miliard korun. Minulý týden ve čtvrtek o reorganizačním plánu vyslovilo pochybnosti Městské státní zastupitelství v Praze. Fakticky podle něj nejde o reorganizaci, když se nepočítá se zachování provozu podniku, ale pouze s prodejem majetku. Veškerá opatření jsou podle Arcy ale v souladu se zákonem.

Peter Janiga, manažer odpovědný za restrukturalizaci Arca investments, zhodnotil přijetí reorganizačního plánu pozitivně. „Tím, že plán rovnou schválil i soud, byla potvrzena jeho zákonnost a poctivost. Předpokládáme, že ohledně schválení plánu se ještě povede určitý právní boj, a pak nás ještě čeká samozřejmě to nejdůležitější, tedy kroky vedoucí k samotné realizaci plánu,“ řekl.