Věřitelé Arca Investments začnou jednat o přijetí reorganizačního plánu

Dnes začíná schůze věřitelů společnosti Arca Investments, která je v insolvenci. Věřitelé budou rozhodovat o přijetí reorganizačního plánu, který připravili poradci ze společností PwC a Dentons. Schůze je naplánovaná do středy 27. července.

Fotka od Gerd Altmann z Pixabay

Plán reorganizace české části zkrachovalé společnosti Arca Investments (AI) přinese podle společnosti věřitelům téměř šest miliard korun. Firma uvedla, že je nejlepším možným řešením zejména pro nezajištěné věřitele s pohledávkami ve formě směnky. Ve čtvrtek ohledně reorganizačního plánu vyslovilo pochybnosti Městské státní zastupitelství v Praze.

Státní zastupitelství vyslovilo pochybnosti

Stěžejním reorganizačním opatřením je převod transformovaného majetku na nově vzniklou společnost Noah. Tím dlužníkovi vznikne pohledávka za touto společností, kterou dlužník rozdělí mezi věřitele k uspokojení jejich pohledávek. Pohledávka by tak měla představovat první hlavní zdroj uspokojení věřitelů.

Noah zároveň vydá nové akcie, které upíše dlužník za účelem jejich distribuce věřitelům. Ty budou představovat druhý hlavní zdroj uspokojení věřitelů. Veškerý majetek, který po transformaci zůstane dlužníkovi, bude rovněž svěřen do správy Noah. Výtěžek z následného zpeněžení tohoto majetku bude rozdělen věřitelům a bude představovat třetí hlavní zdroj uspokojení věřitelů.

Podle Městského státního zastupitelství v Praze by mělo být přínosem reorganizačního plánu zvýšení míry uspokojení věřitelů v porovnání s konkurzem. „V tomto případě se ale fakticky nejedná o reorganizaci, když reorganizační plán nepočítá se zachováním provozu podniku dlužnice, ale pouze s rozprodejem jeho majetku,“ uvedlo mimo jiné zastupitelství. Podle Arcy jsou veškerá opatření v souladu se zákonem.

Fakticky se podle zastupitelství nejedná o reorganizaci

Věřitelé jsou v reorganizačním plánu rozděleni do čtyř skupin, které tvoří zajištěný věřitel J&T Banka, nezajištění věřitelé, skupinoví věřitelé a akcionáři dlužníka. Plán počítá s tím, že v české části budou pohledávky zajištěného věřitele uspokojeny ze sta procent, nezajištěných věřitelů z 31,17 procenta, skupinových věřitelů z 9,7 procenta a dlužník nedostane nic. Cílem stále zůstává, aby nezajištění věřitelé v českém a slovenském řízení dohromady získali 50 procent zjištěných pohledávek.

Insolvenční řízení s Arca Investments zahájil pražský městský soud loni v květnu. Věřitelé přihlásili pohledávky za zhruba 23 miliard korun, z nichž menší část nebyla uznána. O řešení úpadku reorganizací, nikoli konkurzem, rozhodla schůze věřitelů na počátku října. Arca uvedla, že reorganizace věřitelům zajistí aspoň 50procentní uspokojení pohledávek v průběhu pěti let. Arca Investments byla mateřskou společností skupiny Arca Capital.