Dnes začíná přezkum pohledávek věřitelů Arcy, následovat bude schůze věřitelů

Dnes začne přezkoumávání pohledávek věřitelů Arca Investments v insolvenci následované schůzí věřitelů. Při ní bude možné mj. vyměnit insolvenčního správce, kterým je v současnosti Lee Louda. Někteří věřitelé přitom na dotaz ČTK avizovali, že budou o jeho výměnu usilovat. Louda jejich argumenty odmítá.

Zároveň by se měl určit další postup, tedy zda se uskuteční konkurz, reorganizace podle návrhu společnosti Arca nebo podle návrhu věřitelů. Rovněž by měl být zvolen věřitelský výbor, který má za úkol mimo jiné dohlížet na práci insolvenčního správce.

Městský soud v Praze zahájil místní insolvenční řízení s Arca Investments v polovině května. Soud podle věřitelů rozhodl, že hlavní řízení se povede na Slovensku, což podle nich není pro české věřitele výhodné. Soud vyzval všechny věřitele, aby do dvou měsíců přihlásili své pohledávky.

Pohledávky za 12 miliard

Do insolvenčního řízení s Arca Investments jsou v ČR přihlášeny pohledávky za zhruba 12 miliard korun. Společnost Arca Investments připravila v součinnosti s věřitelským výborem a poradci PwC a Badokh návrh podmínek své reorganizace. Věřitelům má zajistit alespoň 50 procent uspokojení pohledávek v průběhu pěti let. Zástupci věřitelů s návrhem spíše nesouhlasí.

„Pokud nebude do konce pracovní doby vyčerpán program jednání, bude jednání pokračovat ve dnech 6. října a 7. října,“ vyplývá z dokumentu k schůzi. Sami věřitelé na dotaz ČTK uvedli, že nelze odhadnout, kdy přezkumné jednání a schůze věřitelů skončí.

Spolek AVEA – Aktivní věřitelé Arca považuje transparentně a profesionálně provedenou reorganizaci pro věřitele výhodnější než konkurz. Spolek AVEA zastupuje 405 věřitelů a je podle svých slov největší koordinovanou věřitelskou skupinou v insolvenčním řízení firmy Arca. Členové spolku AVEA disponují pohledávkami za více než 3,5 miliardy korun.

Spolek podle svého vyjádření má zájem na tom, aby některý z jeho členů dostal možnost pracovat ve stálém věřitelském výboru. Zároveň upozornil na to, že Arca zatím žádný reorganizační plán nepředložila, ale oceňuje, že začala formulovat konkrétní principy zamýšlené reorganizace.

„Máme důvěru v renomé a odborné zkušenosti dlužníkova poradce PwC a domníváme se, že základní technické principy navrhované reorganizace jsou funkční. Zatím však nemůžeme vyhodnotit, zda je míra uspokojení, kterou dlužník ‚přislíbil‘, reálně dosažitelná ani zda se jedná o maximum možného pro věřitele,“ uvedl spolek.

Závazky skupiny Arca činí 18,6 miliardy Kč. Z toho představují závazky ze směnek přes 15,5 miliardy Kč, přičemž na věřitele ze směnek v ČR připadá 13 miliard Kč. Věřitelů je 1889, z toho v ČR přes 80 procent. Zajištěným věřitelem je jen J&T Banka.