Odvolací soud zrušil reorganizaci firmy Arca Investments

Vrchní soud v Praze zrušil v pondělí schválení plánu reorganizace zkrachovalé firmy Arca Investments. Plán totiž podle soudu diskriminuje část věřitelů a má i další vady. Soud to oznámil v tiskové zprávě. Reorganizační plán schválil loni v červenci Městský soud v Praze po odsouhlasení většinou věřitelů firmy. Část věřitelů se ale proti verdiktu odvolala. Městský soud bude muset na základě rozhodnutí odvolacího soudu o plánu rozhodovat znovu. Věřitelé Arca Investments přihlásili v insolvenčním řízení pohledávky zhruba za 23 miliard korun. Insolvenční řízení je s firmou vedeno i na Slovensku.

Ilustrativní obrázek od clause-67401-1280 z Pixabay

V české části řízení měly být podle reorganizačního plánu uspokojeny pohledávky zajištěného věřitele ze 100 procent, nezajištěných věřitelů z 31,48 procenta a skupinových věřitelů z 9,6 procenta. Akcionáři dlužníka neměli dostat nic. „Odvolací senát shledal v reorganizačním plánu vady spočívající v nezákonné diskriminaci části věřitelů, kteří byli i přes jejich námitky zařazeni do skupiny věřitelů s nižším poměrem uspokojení a kteří podali proti rozhodnutí soudu prvního stupně odvolání,“ sdělila dnes mluvčí Vrchního soudu v Praze Kateřina Kolářová.

Odvolací soud také souhlasí s pochybnostmi části věřitelů o poctivosti reorganizačního plánu. Podle soudu je možné, že kvůli nedostatku některých významných účetních dokladů nezobrazuje plán věrně ekonomické a právní možnosti dlužníka. „Ocenění jeho aktiv nebylo přesné ani aktuální, a vznikl tak rozpor mezi slibovanou výší navrhovaného uspokojení nezajištěných věřitelů a doloženými ekonomickými možnostmi dlužníka – hodnotou jeho aktiv,“ uvedla mluvčí soudu.

„Reorganizační plán nedokládá přesvědčivě dosažení očekávaných cílů reorganizace, tedy uspokojení věřitelů v nabízeném rozsahu, zatímco rizika předloženého reorganizačního plánu, na které upozorňuje insolvenční správce a která připouští i znalecký ústav, nejsou uspokojivě řešena,“ popsal vrchní soud vady plánu reorganizace. Zrušení předchozího schválení plánu má podle odvolacího soudu nyní umožnit firmě Arca Investments, aby odstranila vady a doplnila do plánu, o kterém by následně znovu hlasovali věřitelé, chybějící a aktualizované údaje.

„Kromě odstavců 73 a 75 usnesení Vrchního soudu v Praze, které popisují klíčové důvody jeho rozhodnutí, je zapotřebí se podívat i na odstavec 77, kde uděluje svůj právní názor na další postup,“ vysvětlil insolvenční správce společnosti Lee Louda. „Soud prvního stupně by měl vyzvat dlužníka k opravě a doplnění reorganizačního plánu, a to primárně v rozsahu rozdělení skupin věřitelů a věrného zobrazení navrhovaného uspokojení nezajištěných věřitelů. Klíčovým faktorem je však aktualizace transformačních hodnot majetkové podstaty čili jinak řečeno nové ocenění celého holdingu spadajícího do hlavního insolvenčního řízení. To by mělo vycházet z pravdivých a úplných informací o majetku a závazcích (viz i  odstavec 57). Je na dlužníkovi, který má i nadále v rámci povolené reorganizace dispoziční oprávnění, aby případně adaptoval tyto požadavky a upravil reorganizační plán. Pokud tak učiní, vše se musí znovu projednat v rámci obvyklého „kolečka“, a to včetně svolání schůze věřitelů, kde se bude opětovně hlasovat o jeho schválení (jak uvádí i Vrchní soud v Praze v odst. 79 svého rozhodnutí). Bude pak na věřitelích, jak o takovém upraveném reorganizačním plánu rozhodnou a jak klíčovým faktorem bude čas. Je nutné si uvědomit, že výše popsané zabere dle mého odhadu včetně opětovného rozhodování soudu a rozhodování o případných odvoláních nejméně třičtvrtě roku.“

Arca Investments byla mateřskou společností finanční skupiny Arca Capital. Plán reorganizace české části zkrachovalé firmy pro Arcu připravili poradci ze společností PwC a Dentons. Měl přinést věřitelům asi 6 miliard korun. Část z pohledávek přihlášených v insolvenčním řízení nebyla uznána.