Kybernetických útoků na bankovní účty přibývá, mohou si za to klienti

Ilustrační foto: Accenture

Za prvních šest měsíců tohoto roku Bankovní asociace evidovala 31 323 kybernetické útoky na účty bankovních klientů. Na policii bylo nahlášena jen třetina z nich. To je o 15 % víc než ve stejném období loňského roku. Celkové škody jdou do stovek milionů korun, v průměru na jednoho poškozeného klienta se jedná o 21 522 korun. Nejvyšší škoda u jednoho klienta činila přes 15 milionů korun. Česká bankovní asociace (ČBA) proto ve spolupráci s Policií ČR a Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) spouští další ročník rozsáhlé celonárodní vzdělávací kampaně #nePINdej!

Škoda na jednoho klienta klesá. „Kyberbezpečnost je pro banky prioritou. Významná část jejich rozpočtu jde právě do této oblasti, ať už se to týká vývoje a implementace nových technologií, nebo vzdělávacích a osvětových aktivit. Díky investicím do moderních technologií a dobře nastaveným interním procesům se bankám daří předcházet škodám klientů nebo je snižovat,“ říká Jan Juchelka, prezident ČBA. „Odpovědnost není jen na bankách, ale především na klientech samotných. Česká bankovní asociace proto znovu spouští rozsáhlou osvětovou kampaň #nePINdej!, během níž se může široká veřejnost seznámit s nejčastějšími typy podvodů a naučit se, jak jim nenaletět.“

Loni navýšilo rozpočet na kyberbezpečnost jen něco přes polovinu (56 %) finančních institucí. „I díky těmto investicím většina pokusů o kybernetický útok nevyústila v závažné incidenty. Finanční sektor tak nadále patří k těm nejzabezpečenějším,“ říká Lukáš Kintr, ředitel NÚKIB. Úřad každoročně detekuje vysoké počty podvodných telefonátů, textových zpráv nebo e-mailů, a je pravděpodobné, že jejich míra spíše poroste. „Žijeme v digitální době, která nám mnohé věci usnadňuje, ale také přináší mnohá rizika. A mezi ně patří i rostoucí počet různých kyberútoků. Nejlepší obranou proti těmto pokusům zůstává nadále celospolečenská osvěta s cílem dosáhnout široké informovanosti veřejnosti o hrozbách, kterým každodenně čelíme, aby byli lidé schopni rozpoznat, že se je někdo snaží podvést – ať už formou phishingu, vishingu, nebo jakýmkoli obdobným způsobem – a nepodceňovali situaci.“

Přibývá také způsobů, jimiž se podvodníci snaží své oběti nachytat. Stále vynalézavější jsou na sociálních sítích, kde je snadné najít oběť, neboť je podle dat Českého statistického úřadu používá 70 % české populace nad 16 let. Mezi jeden z nejzávažnějších typů podvodů ale nadále patří podvodné navolávání, tzv. vishing. Je o to nejnebezpečnější, protože e-šmejdi dokážou věrně napodobit i telefonní číslo instituce, za kterou se vydávají, tzv. spoofing. Jménem banky, Policie ČR, ČNB nebo NÚKIB se snaží lidi vystrašit tím, že mají napadený bankovní účet, zablokované mobilní bankovnictví nebo je zneužita jejich identita a hrozí, že si na ně někdo sjedná úvěr. Škody se přitom často pohybují i v řádech stovek tisíc korun na klienta.

„V posledních letech jsme svědky nebývalého vzestupu kriminality páchané v online prostředí. Ačkoliv meziroční nárůst v této oblasti letos nedosáhne 100 % jako v loňském roce, kybernetické útoky jsou stále propracovanější. Zejména jde o podvodná jednání, která jsou primárně založená na překonání lidského faktoru. Pachatelé často využívají neznalosti lidí o nástrahách internetu. To znamená, že řádně poučený občan by se v ideálním případě neměl stát obětí, přičemž s touto myšlenkou pracujeme i při plánování a realizaci preventivních aktivit. Je proto důležité se aktivně zajímat o nové hrozby a jednoduše na ně být připraven. Nikdy nevíte, kdy právě vám přijde podezřelá zpráva nebo podvodný telefonát. Dokážete odolat? Dokážou to vaši blízcí?“ vysvětluje Martin Vondrášek, policejní prezident. „Zkušenost nám ukazuje, že se oběťmi stávají i vzdělaní lidé a lidé pracující ve finančnictví. Rozhodně neplatí, že se může nachytat pouze hlupák. Pachatelé postupují sofistikovaně a dobře vědí, jak svými oběťmi manipulovat. Velmi často se jedná o cílené útoky využívající citlivé informace o obětech. Těch pachatelé dokážou šikovně využít, stejně tak jako mnoha dalších prvků manipulace. Časový nátlak, zastrašování, důvěra v lidský hlas, vyvolání pocitu snadného a rychlého zbohatnutí… Na každého z nás platí něco jiného. Bohužel evidujeme i případy s fatálními škodami v řádech statisíců až milionů korun.“

Kybernetická kriminalita se týká široké veřejnosti bez rozdílu věku, pohlaví nebo vzdělání. Česká bankovní asociace proto spouští další ročník rozsáhlé vzdělávací kampaně #nePINdej!, která upozorňuje na sílící nebezpečí podvodů na internetu. Formou testu na www.kybertest.cz se zájemci mohou rychle a snadno naučit, jak rozpoznat kybernetické útoky a jak jim nenaletět. Kampaň se zaměřuje na širokou veřejnost – mladistvé od 12 let, dospělé i seniory.