Česko v IT bezpečnosti v EU zaostává, je na konci druhé desítky

Ilustrační foto: Lukas Bieri z Pixabay

Česká republika v IT bezpečnosti mírně zaostává za ostatními evropskými zeměmi. V přepočtu HDP na hlavu se Česko ve výdajích na ICT bezpečnost pohybuje až na konci druhé desítky evropských zemí. I když neexistuje přímá korelace mezi výší HDP a bezpečnostními výdaji, vyspělejší ekonomiky jsou na tom lépe i v kybernetické bezpečnosti. Vyplývá to z analýzy české společnosti Logicworks a z dat Eurostatu.

Česko má citelné mezery zejména ve srovnání se zeměmi západní a zvlášť severní Evropy. Například tak základní techniku, jako je použití silného hesla při autentizaci, využívá 86,5 procenta českých firem, což je zhruba čtyři procentní body nad průměrem EU. Ve Finsku je to ale téměř 94 procent. Biometrickou autentizaci má 18 procent českých podniků, unijní průměr je 13,5 procenta, ale v Nizozemsku je to 24 procent.

Pojistku má jen 12 % firem

Ve využívání šifrovacích nástrojů pro data nebo komunikaci je ČR s podílem 32 procent zhruba čtyři body pod průměrem, za Finskem ale zaostává o 30 bodů. Pojistku proti ICT incidentům má 12 procent českých firem, což je polovina evropského průměru. V Dánsku je pojištěno 71 procent firem. Velké mezery mají české firmy v hlášení bezpečnostních incidentů, když podíl těchto oznámení je až desetkrát nižší proti vyspělým zemím.

Velkým tématem je zabezpečení a správa velkých firemních sítí, počítačů a úložišť. „Otázkou je, jak zařízení v síti spravovat hromadně a efektivně. Ve velkých společnostech, které nasazují i desítky a stovky tisíc zařízení, je zcela běžné využití některého z řešení pro hromadnou správu, které automatizuje opakující se úlohy a přispívá k dodatečnému zabezpečení zařízení,“ uvedl ředitel Logicworks Ivan Malík.

Vzhledem k tomu, že množství kyberhrozeb neustále roste, bude stále více záležet na tom, jak je která ekonomika připravena jim čelit. Česko, kde se v poslední době velmi často hovoří o digitalizaci státu, má podle Malíka v IT bezpečnosti značné rezervy.