Daňové úlevy připravily v roce 2020 rozpočet o stovky miliard

Daňové úlevy připravily v roce 2020 státní rozpočet řádově o stovky miliard korun. Napsalo to ministerstvo financí (MF) v důvodové zprávě ke státnímu rozpočtu na příští rok. Současně ale upozornilo, že celkovou výši jejich dopadu je obtížné vyčíslit, protože jednotlivé úlevy se vzájemně ovlivňují a metodicky není správné je prostě sečíst.
Fotka od Eric Perlin z Pixabay

Ministerstvo zdůraznilo, že vyčíslená výše daňových úlev nepředstavuje odhad případného příjmu rozpočtu, pokud by se podařilo daňovou úlevu zrušit. Například jen v případě úlevy spočívající v osvobození od daně z příjmů fyzických osob vyčíslilo MF dopad téměř na 222 mld. Kč, u fyzických osob celkem představuje součet dopadů úlev téměř 397 miliard korun.

„Pokud dojde ke zrušení daňové úlevy, mohou subjekty změnit své chování, a to může vést k odlišnému dopadu zrušení daňové úlevy na veřejné rozpočty,“ varuje ministerstvo.

Pokud dojde ke zrušení daňové úlevy, mohou subjekty změnit své chování

Celkový dopad úlev u fyzických osob sečetlo MF na zhruba 396 miliard korun. Poukazuje ale na to, že 80 % z nich má sociální charakter. Mezi položky, na které se vztahuje osvobození od daně, patří například důchody nebo dávky státní sociální podpory, ale i osvobození výher z tombol a hazardních her do jednoho milionu korun. Dopad úlev spočívajících ve snížení daňového základu vyčíslilo MF zhruba na 9 miliard korun. Spadá do nich například odečet úroků z úvěrů na financování bydlení nebo dary na veřejně prospěšnou činnost.

Dopad položek snižujících přímo daň představuje podle MF dopad zhruba 166 miliard korun. Jde hlavně o základní slevu na poplatníka, která v té době představovala 2070 korun měsíčně, daňové zvýhodnění na dítě nebo o slevu na manželku.

V případě daní z příjmů právnických osob představovaly úlevy celkový dopad téměř 17 miliard korun. Nejvyšší podíl na tom měly položky snižující základ daně, jako jsou odpočty darů nebo výdaje na výzkum. U daně z přidané hodnoty vyčíslilo ministerstvo celkové dopady na zhruba 209 miliard korun. Týká se to například osvobození některých položek nebo přesunu některých položek do snížené sazby daně.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) letos v listopadu prohlásil, že navrhne rušení některých daňových výjimek. Řekl to v souvislosti se svým záměrem představit opatření, která by strukturální schodek od roku 2024 snížila o jedno procento HDP, tedy asi o 70 miliard korun. Za rušení výjimek se letos v únoru před poslanci přimlouval i prezident Miloš Zeman, když se vyjadřoval k návrhu letošního rozpočtu.