Přebytek obchodní bilance se v březnu zvýšil

Ilustrační foto: Hans Toom z Pixabay

Podle předběžných údajů skončila v březnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 39,3 mld. Kč, který byl meziročně o 22,3 mld. Kč vyšší. Informoval o tom Český statistický úřad (ČSÚ) ve své pravidelné zprávě.

Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím příznivě ovlivnil zejména obchod s elektrickými zařízeními, který se meziročně zlepšil o 9 mld. Kč (přechodem z pasiva do aktiva). Kladné saldo vzrostlo u strojů a zařízení o 2,8 mld. Kč a motorových vozidel o 2,3 miliardy korun. Deficit obchodu se základními kovy se zmenšil o 2,3 mld. Kč a obchod s ostatními dopravními prostředky skončil přebytkem 1,4 mld. Kč ve srovnání s deficitem 1,3 mld. Kč v předchozím roce.

Nepříznivý vliv na celkovou bilanci měl hlavně větší deficit obchodu s rafinovanými ropnými produkty o 1,7 mld. Kč a nižší přebytek obchodu s elektřinou o 1,2 miliardy korun.

Přebytek bilance zahraničního obchodu se státy EU se v březnu meziročně snížil o 1,7 miliardy korun. Deficit obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 23,6 miliardy korun.

Meziročně klesl vývoz o 3,3 % na 408,7 mld. Kč a dovoz o 9 % na 369,4 miliardy korun. Březen 2024 měl o tři pracovní dny méně než březen 2023.

„Obchodní bilance nadále rostla, přestože vývoz i dovoz meziročně klesl. Důvodem bylo rychlejší tempo poklesu dovozu, který se oproti loňské hodnotě snížil o více než 36 miliardy korun. Z toho téměř 32 miliardy korun představovala nižší hodnota dovozu výrobků zpracovatelského průmyslu,“ říká Jana Mazánková, vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ. 

Meziměsíčně po sezónním očištění se snížil vývoz o 1,1 % a dovoz o 2,2 procenta.

V lednu až březnu 2024 dosáhl přebytek obchodní bilance 82,2 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 42 mld. Kč. Od začátku roku stoupl vývoz o 0,3 %, zatímco dovoz klesl o 3,4 prodcenta.

„Celkové saldo obchodní bilance skončilo opět v přebytku, ale jen díky tomu, že export klesá pomaleji než import.T o je ta lepší ze špatných možností. Pokud totiž klesá vývoz o 3,3 % a dovoz o 9 %, pak to ukazuje na nízkou aktivitu v ekonomice. Konečné číslo v podobě přebytku, tak na první pohled může klamat,“ hodnotí statistické údaje Tomáš Volf, hlavní analytik společnosti Citfin. „Dolů šel i přebytek zahraničního obchodu se státy v EU, což není vůbec běžným jevem. Většinou tento údaj mátendenci mírně růst. Přestože ČNB jde se sazbami dolů, tempo snižování není tak rychlé, jak se původně předpokládalo, takže výsledek je, že si koruna proti euru své pozice vylepšila a dnes otevírá mírně nad 25 korunovou hranicí. Exportéři za vyvezené zboží inkasují eura, která následně prodají do koruny za nižší kurz, takže kvůli silné koruně se jejich pozice na zahraničních trzích stává složitější.“