ČEZ je mezi nejudržitelnějšími firmami světa

Ilustrační foto: ČEZ

Skupina ČEZ dosáhla historicky nejlepšího ESG hodnocení u globálního ratingového agregátora CSR Hub. Ten shromažďuje a přepočítává data od 30 mezinárodních agentur do jednoho souhrnného ukazatele a aktuálně zařazuje ČEZ mezi 10 % nejlépe hodnocených veřejně obchodovaných společností na světě, oznámila společnost ČEZ.

V ratingovém agregátu CSR Hub, v jehož databázi je přes 37 tisíc veřejně obchodovaných společností z celého světa, dosahuje aktuálně Skupina ČEZ úrovně 90 %, a vyšvihla se tak mezi desetinu globálně nejlépe hodnocených firem. Dobře si Skupina ČEZ vede i v rámci užšího sektoru energetik, kde je momentálně téměř 950 společností: průměrná známka hodnocení energetických společnosti činí aktuálně 82 procenta. 

„Když jsme před třemi lety vyhlašovali ambiciózní strategii Vize 2030 – Čistá energie zítřka založenou na udržitelnosti, řadil nás tehdy CSR Hub na úroveň 74 procenta. Mezinárodní ratingové agentury bedlivě sledují, jaké konkrétní kroky k naplnění svých cílů podnikáme. To, že jsme se v jejich ESG hodnocení dokázali za tak krátkou dobu tak výrazně posunout, ukazuje, že jsme na dobré cestě,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

„Vysoký ESG rating navíc znamená, že je ČEZ atraktivnější pro investory a banky, které vyhledávají firmy s jasnou strategií udržitelnosti. Řada bank poskytuje úvěrové rámce vázané právě na udržitelnost. Máme uzavřené úvěrové smlouvy s referencí na emisní intenzitu nebo na ratingové skóre od konkrétní ESG ratingové agentury,“ připomněla členka představenstva a vedoucí udržitelnosti Michaela Chaloupková. 

První úvěrovou linku vázanou na ESG rating uzavřela Skupina ČEZ v létě 2023 s UniCredit Bank, následovaly další úvěry s Všeobecnou úvěrovou bankou a naposled letos v dubnu s CaixaBank. 

Již v dubnu 2022 vydala společnost ČEZ dluhopisy vázané na udržitelnost jako vůbec první na burze kótovaná energetika ve střední a východní Evropě. Dluhopisy v objemu 600 mil. EUR (tj. cca 14,5 miliardy korun) a s kupónem 2,375 % jsou spojené se závazkem snížení emisní intenzity. Splatnost dluhopisů je v roce 2027, klíčovým ukazatelem bude hodnota emisní intenzity výroby energie v roce 2025. Zároveň ČEZ letos 4. června stanovil cenu další emise vázané na udržitelnost v objemu 750 milionů eur, jejíž vypořádání se očekává 11. června 2024.

Skupina ČEZ představila v roce 2021 svou byznysovou strategii Čistá energie zítřka založenou právě na pilířích ESG. Klíčovou součástí environmentálního pilíře je dekarbonizace portfolia, snižování emisí skleníkových plynů i dalších znečisťujících látek a dosažení uhlíkové neutrality do roku 2040.