Nepěkné výhledy

Agentura Moody´s zhoršila rating České republiky v kategorii „výhled“. A než by naši politici něco s těmi výhledy podnikli, nebo alespoň naznačili, že podniknout hodlají, pohádali se o to, kdo co v minulosti zvoral, čímž ten horší rating způsobil.

Ilustrační foto: SH

Ono se voralo hodně, u nás i v Bruselu. Minulá rozhodnutí zakládají budoucí výsledky, to je fakt, a jedním z výsledků jsou obavy Moody´s o budoucí zásobování Česka plynem. Tato vláda se snaží to řešit, financuje nákup plynu do zásob a s dopomocí ČEZ získala kapacitu v terminálu na zkapalněný plyn v Nizozemsku. Ale: čí je ten plyn v zásobnících a čí jsou ty zásobníky? A kdo ten LNG do „našeho“ terminálu dodá? Vláda teď radí lidem, jak nemají topit a svítit a jak mají šetřit. A když nebudou, tak se to přikáže. Takže se politicky pokazilo, co se dalo, a občane, pomoz si. Výhled tristní.

Dalších pár věcí Moody´s buď neřešila, nebo nekomentovala. Například rychle rostoucí zadlužení země. I ten letošní schodek 300 mld. Kč je, pravda, dědictví po předchozí politice předchozí vlády. Ale ve fiskálním výhledu vlády současné do roku 2025 není nic o tom, že by se s tím něco dělalo. Další rozpočty jsou vyhlášeny jako „protiinflační“, ale jsou stále schodkové. Systémový deficit, tedy ten, který nevzniká důsledkem přírodních katastrof, válek nebo pandemií, činí 220 mld. Kč ročně. Co s tím? Nikdo dosud neohlásil. Výhled nulový.

Důchodová reforma v aktuálním energo-válečném kvasu trochu zamrzla, ale to neznamená, že přestal hrozit vážný problém do budoucna. Stát to zatím řeší tak, že hodlá sektorově znárodnit zisky některých akciových společností. Tedy akcionářů, tedy i lidí, kteří třeba investovali do akcií, aby jim i po inflaci zůstalo něco na stará kolena, když už ta důchodová reforma je v kopru. Výhled znepokojivý.

Z pohledu občana tohoto státu byla agentura Moody´s ještě příliš shovívavá.