Nebyli náhodou čtyři?

To už je taková česká vlastnost, že o všem pochybujeme. Děláme si ze všeho legraci a ke všemu vytváříme alternativní příběh. Světe div se, není to tak úplně česká specialita.

Foto Pixabay

Snad každý člověk ve středním a starším věku aspoň někdy slyšel název Jesus Christ Superstar. Libretista této rockové opery pojal Jidáše nikoli jako ničemníka a zrádce, ale jako člověka, podle něhož celé šílenství kolem Ježíše začalo být nebezpečné (to co vidím, je už trochu křeč, vždyť o tom, žes Bůh přec nebyla řeč… Kriste ty přec máš rád svůj lid, proč ho chceš nechat do záhuby jít?). A pokusil se jeho zradou zachránit, co se dá.

Kupodivu, podobný postoj lze najít i v jiných uměleckých dílech. Navíc třeba Michail Bulgakov v románu Mistr a Markétka vykresluje Piláta jako někoho, kdo si nakonec uvědomuje, že provedl něco špatného (i když není výslovně zmíněn Ježíš, odsouzenec v tomto díle se mu hodně podobá).

Leckterý autor také zpochybňuje, zda hrdelní proces proběhl tak, jak je popsán v evangeliích.

Pravou bouři vyvolal v 90. letech na Slovensku spisovatel, novinář a pedagog Martin Kasarda. V povídce Posledná večera popsal Ježíše jako nevázaného člověka, vlastními slovy „takového pankáče“. Snad chtěl dát najevo, že tak by vypadal dnes, pokud by opět šel proti establishmentu. Čelil za to trestnímu oznámení a velké kritice hlavně ze strany Jána Čarnogurského. Nakonec se situace zklidnila, když se ho zastal Václav Havel.

Ale k něčemu příjemnějšímu, když jsou Vánoce. Víte, že Tři králové byli údajně čtyři? Ten čtvrtý prý za čerstvě narozeným ježíškem nedorazil, protože jej zdržely milosrdné skutky. Podle jedné verze další tři vůbec nepotkal, podle druhé se od nich oddělil. Nakonec se s Ježíšem setkal až v den jeho skonu. Opět existují dvě verze. Podle jedné mu dokonce pomáhal nést kříž na Golgotu, podle druhé ho viděl až umírajícího.

Hledal jej proto, že Ježíš měl spasit lidstvo díky svému bohatství a moci. Nekonec seznal, že byl bohatý svými skutky a mocný svou láskou.

A když jsme začali tím, že si Češi ze všeho dělají legraci, také s tím skončeme. Frontman kapely Původní Bureš, originální textař Jaromír František Fumas Palme v písni Čtvrtej král tvrdí, že by to za těmi třemi stihl, kdyby to vzal metrem. Jenže on vsadil na tramvaj, a tak mu utekli a ještě se mu vysmáli.

Hezké svátky vinšujeme.