Český pan ministr zazdil německé sedláky

Bez zvýšených poplatků, bez majáčku a bez blokád. I tak se dá jezdit po Německu. Ilustrační foto: Nyamdorj z Pixabay

Ministr průmyslu a obchodu (MPO) Josef Síkela tento týden navštívil Německo. Ne celé, byl v Sasku a Bavorsku. Informoval o tom vlastnoručně na sociální síti X, nikde jinde. O návštěvě nelze najít zmínku v tištěných ani elektronických sdělovacích prostředcích, ani na stránkách MPO.

„Německo je naším největším hospodářským a obchodním partnerem a Sasko na tom má značný podíl. Já dnes jsem na návštěvě Drážďan s cílem naši vzájemnou hospodářskou spolupráci dále prohloubit. Sešel jsem se zde s ministrem hospodářství, práce a dopravy Martinem Duligem a ministrem ochrany klimatu Wolframem Güntherem, abychom podepsali dohodu o dalším rozvoji naší spolupráce v oblasti vodíku. Ta je pro obě strany důležitá již dnes a to především v oblasti vodíkových vlaků. Teď ji ale dále posuneme. Cílem naší dohody je vytvoření přeshraniční sítě pro vodík a podpora spolupráce mezi německými a českými výzkumnými institucemi a firmami v této oblasti“ napsal Síkela na X.

To bylo v polovině týdne. Síkela nezmiňuje, jak se do Drážďan dostal. Zaměstnanci železnic byli už ve stávce, dálnice a silnice blokovány traktory a kamiony. Že by modrý majáček, policejní (německý) doprovod, nebo helikoptéra? To by ministra Síkelu omlouvalo, že si stávky ani blokád vlastně nevšiml.

O několik dní později: „Naším největším obchodním partnerem je Německo. A v rámci něj je pro nás ekonomicky nevýznamnější Bavorsko, kam směřuje skoro třetina našeho vývozu. Máme velký zájem o to, aby se naše spolupráce dále rozvíjela. Loni na podzim jsme proto v Mnichově otevřeli pobočku, která slouží podpoře podnikatelů. A usilujeme také o realizaci společných projektů v oblasti vodíku a jeho dovozu. Další kroky v tomto směru jsme probrali na dnešním jednání s bavorským ministrem pro evropské a národní záležitosti.“

Svět hospodářství v pondělí nad ránem citoval deník.cz: „Očekávají se výrazné komplikace v dopravě po celé zemi včetně příhraničních okresů. Pokud nemusíte, raději do Německa necestujte,“ napsal server. „Protestující zemědělci připravili protesty i přímo do velkých měst, například do Drážďan nebo Torgavy. Je tak možné, že nebude v provozu ani městská hromadná doprava. Hraniční přechody do Česka by měly být volně průjezdné.“ Do Česka. O opačném směru zpráva nehovořila. Později jsme zveřejnili tuto zprávu: „Čeští řidiči musí počítat s komplikacemi také na dálnici, která spojuje Prahu s Drážďany. Velké blokády jsou mimo jiné v okolí Drážďan, kde zemědělci znepřístupnili dálniční nájezdy. Traktory a další zemědělskou technikou blokují rovněž dálnice z Drážďan do Saské Kamenice a Lipska. V bavorském Freyungu se brzy ráno zemědělci shromáždili na parkovišti jednoho ze supermarketů, odkud se pomalou jízdou vydali v koloně k hraničnímu přechodu Philippsreut/Strážný.“

Možná je ministrům nařízeno „nevměšovat se do vnitřních věcí“ hostitele. Ale už pouhá společenská fráze: „Tak jaká byla cesta, kolego?“ By stála za zmínku, že spolu „…pohovořili o aktuální situaci…“. 

Ministr Síkela ale není výjimkou. Německému tématu se úporně vyhýbají české tištěné sdělovací prostředky, televizní zpravodajství se omezuje na vteřinové vstupy s vyzněním, že němečtí „farmáři“ jsou rozmazlení a protestují proti zrušení dotací, o jakých si čeští „farmáři“ mohli jen nechat zdát.

Že se k protestům přidávají také řidiči kamionů, spediční firmy a zaměstnanci v logistice, že se k Němcům přidávají také Rakušané a Nizozemci, už se ze zpráv nedovíme. Pravidlo nevměšování se prosadilo i do médií. Jeden z diskusních příspěvků na X pod záběry hordy blokujících a rozsvícených vozidel všech kategorií jeho autor napsal: „Být to na Slovensku, v Maďarsku nebo Polsku, jsou toho plné noviny.“

Ten „německý“ problém není tak jednoduchý a není ani tak německý. Kromě zrušení dotací také v Německu stouply emisní pokuty za vypouštění oxidu uhličitého na motorová paliva a zvýšily se emisní pokuty za užívání dálnic. Pro kamiony nad 18 tun, což jsou všechny kamiony, stouply mýtné poplatky o více než 86 % v normě Euro 6, což je ta nejnovější a nejčistší nyní v platnosti. Zvýšilo se také mýtné v Rakousku. Ani při sebesilnějším přesvědčení o oteplování planety není možné automobilovou dopravu nahradit. Představě, že by se vše přeložilo na železnici, brání tři důvody: zaprvé železnice nedosáhne všude, zadruhé nemá potřebnou kapacitu a zatřetí je začasto paralyzována stávkami. Doba, kdy si pro čerstvé jogurty a zeleninu budeme chodit místo do sámošky na nádraží do výdeje spěšnin je zatím velmi vzdálena. Ale už nyní se autodoprava stává luxusní službou, jejíž cena se odrazí ve všem dopravovaném zboží. Emisní pokuty do dálničních poplatků se letos v červnu mají započítat i v České republice, nařídila Evropská unie.

Němečtí občané kupodivu nejsou naštvaní na své zemědělce, ale na svou vládu. Ať mi žádný analytik neříká, že se týdenní dopravní stávka téměř generální neodrazí v německém HDP a s ním i v tom našem. A takoví analytici už v tomto smyslu promluvili. 

Obě ekonomiky jsou v recesi. Než by ministr Josef Síkela alespoň lehce, diplomaticky o těchto věcech pohovořil se svými bezprostředně sousedícími kolegy, raději blábolí cosi o vodíku, nepochybně o tom zeleném, který ještě nikdy nikdo neviděl jinde, než v laboratorních baňkách. Síkela už ho vidí ve vlacích. Ale nevidí nebo nechce vidět, „co na to občan“.