Autor je prorektorem Vysoké školy kreativní komunikace v Praze. V minulosti působil mimo jiné jako rozhlasový moderátor či zástupce ředitelky na základní škole.

V(d)ěčné téma školného se opět vrací. Po kolikáte už?

Vysoké školství – stát ve státě, který by měl být garantem morálních hodnot, principů rovnosti a producentem elit (srovnání s Vatikánem se přímo nabízí). V poslední době však terciární vzdělávání nenastavuje pomyslné zrcadlo, ale spíše se samo stává odrazem vidění světa prizmatem politiky.