Zahraniční dluh ČR v třetím čtvrtletí klesl

Zahraniční dluh Česka v třetím čtvrtletí klesl o 244,8 mld. Kč na 4,341 bilionu korun. V meziročním srovnání byl o 25,7 mld. Kč nižší. Dluh Česka vůči cizině koncem září tak odpovídal 65,7 % hrubého domácího produktu. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnila Česká národní banka (ČNB).

Téměř 74 % zahraničního dluhu připadá na soukromý sektor. Zbývající část tvoří závazky veřejného sektoru, do nichž se zahrnují závazky vládního sektoru, závazky soukromých subjektů garantované vládou a závazky subjektů s majoritní účastí státu, upřesnila banka.

Ilustrační foto: jef

Z hlediska jednotlivých sektorů klesla ve třetím čtvrtletí zadluženost bankovního sektoru, zatímco zahraniční dluh vládního sektoru a ostatních sektorů stoupla. Podíl bankovního sektoru na celkové zadluženosti tak podle ČNB činí 41,7 %, vládní sektor se na ní podílí 13,9 % a ostatní sektory 44,4 procenta.

Banka napsala, že pokles zadluženosti bankovního sektoru, včetně ČNB, byl v důsledku snížení přijatých zahraničních vkladů a snížení objemu bankovních dluhopisů v rukou nerezidentů. Naopak zahraniční dluh vládního sektoru narostl v souvislosti s čerpáním krátkodobých půjček ze zahraničí a nákupy vládních dluhopisů nerezidenty a u ostatních sektorů vlivem čerpání obchodních úvěrů podniky nespojenými s přímou investicí.

Ve struktuře zahraničního dluhu podle instrumentů jsou nejvíce rozšířené formy dluhového financování vklady a půjčky od přidružených podniků. V souhrnu činí 49,2 procenta zahraničního dluhu, uvedla ČNB.