Warren Buffett má rekordní hotovost, neví, zač ji utratit

Wall Street. Foto: Aditya Vyas on Unsplash

Letošní sjezd akcionářů společnosti Berkshire Hathaway (BRK) vysoce respektovaného investora Warrena Buffeta byl v poněkud utlumené náladě, protože se tentokrát pořádal po dlouhé době bez již zesnulého Charlieho Mungera. „Na Buffettovi to bylo poznat. Ovšem i letošní sjezd nabídne investorům velmi cenné poznatky a vhledy do Buffettovi mysli, ohledně trhů a ekonomiky“, říká analytik BHS Timur Barotov. Ten také vybírá nejdůležitější body z jednání.

Prodej 115 milionů akcií akcií Apple v 1Q24: Apple s největší pravděpodobností zůstane největší pozicí v portfoliu Berkshire i na konci roku 2024. Apple považuje Buffett za dokonce dokonalejší byznys, než je Coca-Cola nebo American Express, což jsou další významné pozice v portfoliu BRK, a předpokládá, že tyto tři společnosti v absenci extrémních událostí zůstanou na vysoké pozici v jeho portfoliu i v době jeho úmrtí. Buffett zmínil, že považuje za atraktivní nyní budovat hotovostní pozici ve světle toho, co se děje ve světě a také z pohledu toho, že neexistují atraktivní alternativy v současné době na akciových trzích. Podle našeho názoru Buffett zmenšil pozici Apple ve svém portfoliu kvůli kombinaci: relativně vysoké valuace akcie, potenciální hrozby zavedení daně z nerealizovaných zisků v USA a jako součást snižování rizik v době, kdy jsou valuace na trhu napjaté

Berkshire má nyní více než 182 mld. USD v penězích a ekvivalentech, což je rekordní suma nevyužitých peněz pro Berkshire. Navíc, podle očekávání Buffetta, tato peněžní zásoba vzroste až na 200 mld. USD ke konci 2. kvartálu 2024. Jeden z tázajících se tedy zeptal, na co Buffett čeká a proč část těchto peněz do něčeho neinvestuje. Buffett odvětil, že zkrátka ani on a ani management Berkshire nyní nevidí žádné atraktivní příležitosti k investici na trhu. A investovat peníze jen kvůli tomu, aby neležely bokem, podle něj není správný přístup k investicím. Výhodou je v současné době vysokých sazeb, že tyto prostředky Berkshire úročí atraktivním úrokem 5,3 % p.a., nicméně Buffett také zmínil, že i kdyby sazby byly výrazně níže, tak by tuto hotovost stejně nedokázal v současné době nijak produktivněji využít. „Vzhledem k tomu, že by Buffett nevyužil tuto hotovost, i kdyby na nich nedokázal mít žádný úrok, usuzujeme, že Buffett trvá na vysoké peněžní pozici. Je možné, že očekává výprodeje na trzích v dalších měsících,“ komentuje Barotov. 

Buffett předvídá vyšší zdanění příjmů v USA v následujících letech ve světle vysokých fiskálních výdajů. Nicméně uvedl, že z historického hlediska současná daňová zátěž (21 %) v USA není nijak vysoká a že Berkshire se nesnaží vyhýbat daním, protože si uvědomuje míru prosperity, kterou Spojené státy americké dokázaly vytvořit pro své občany a korporace. V minulém roce tak BRK na daních zaplatila americké vládě přes 5 miliard dolarů. Dodal, že kdyby zbylých 800 velkých amerických společností platilo daně tak, jak by správně měly, nikdo z amerických občanů by nemusel na daních platit ani cent. Žádné daně z příjmů, sociální daň, daň z nemovitosti, nic z toho by podle něj nebylo potřeba. Za tento poznatek sklidil Buffett od publika ovace. 

Dotaz z publika, zda Buffet plánuje znovu investovat v Číně: Buffett odvětil, že Berkshire bude vždy preferovat investice do amerických společností. Zároveň připomenul, že podniky, které Berkshire vlastní, jsou většinou globální podniky a jsou tudíž exponované mimo jiné i v Číně. USA jsou mnohem předvídatelnější a spolehlivejší z pohledu zákonů a ochrany soukromého vlastnictví.

Názor Buffetta na indický akciový trh: Buffett připustil, že Indická ekonomika vzhledem ke své velikosti a budoucímu potenciálu skýtá četné příležitosti a má potenciál, který lze využít. Sám nemá pocit, že má dostatečně velkou konkurenční výhodu na indickém trhu k tomu, aby tam mohl investovat, ovšem nadhodil, že by to mohlo být cílem budoucího managementu Berkshire. V tomto kontextu se odvolal na úspěch, kterého Berkshire dosáhla v posledních letech investicemi do Japonska. „Vůči Indii tak byl očividně méně skeptický, než vůči Číně,“ doplnil Barotov. 

Buffett ke generativnímu AI a nedávným technologickým pokrokům: Buffett přiznává, že jeho kruh kompetencí mu neumožňuje zastávat silné názory v dané oblasti. Nicméně přirovnal umělou inteligenci a jaderné zbraně k džinovi a kouzelné lampě. Podle něj může být umělá inteligence dalším takovým džinem, anebo to může být obrovským přínosem pro svět. Zároveň očekává, že AI nahradí mnoho pracovních hodin lidské síly v budoucnu, a tento volný čas bude muset být využit jiným způsobem (například zábava, apod.), což může být růstovou propozicí pro dané sektory, které se toho času “zmocní”. 

Jak změna klimatu ovlivňuje pojišťovací sektor? Odpovědi se zmocnil Ajit Jain (ředitel pojišťovací divize v Berkshire). Berkshire se chrání negativním dopadům změny klimatu tím, že má možnost každý rok smluvně změnit nacenění pojišťovacích služeb nebo případně od těchto kontraktů kompletně odstoupit. Ajit uznává, že náklady na pojišťovací služby výrazně vzrostou vlivem změny klimatu a také si povzdechl nad tím, že američtí regulátoři jim v tomto směru neusnadňují práci. Například jim zákony znemožňují flexibilně ukončit spolupráci v některých teritoriích, nebo výrazně změnit ocenění svých služeb. To pak podle něj vede k tomu, že se pojišťovny vyhýbají některým státům obloukem. Nutno poznamenat, že pojišťovny nyní mají rekordní zisky a nejsou vůbec ve špatné situaci, ovšem prognóza na další léta podle Ajita již není tolik optimistická. Buffett dodal, že předvídat dopady oteplování je velmi složitá záležitost a na příkladu zmínil, že ačkoli teplejší oceán může zvýšit frekvenci hurikánů, může to vést k tomu, že jejich trajektorie se bude častěji měnit, což může znamenat teoreticky i menší frekvenci zásahů pevniny. Ajit nakonec dodal, že pokud ceník povede zkušená ruka, pojišťovny mohou štědře vydělat na klimatické změně a na inflaci, jako tomu bylo v minulosti.

Kyberpojištění: pojištění vůči kybernetickým útokům je rychle rostoucí atraktivní odvětví v současné době se zdravým potenciálem do budoucna. Ajit se ale k tomuto odvětví staví velmi opatrně ze dvou důvodů: je těžké odhadnout rozsah škod napáchaných kybernetickým útokem a určit jejich maximální potenciál, obzvlášť v případě cloudových operací, kde se mohou škody násobit v důsledku zamezení užívání cloudových služeb. Druhým důvodem je prozatímní nedostatek relevantních dat, na základě kterých by se daly efektivně ocenit tyto služby.

Co by Buffett nyní poradil všem poslouchačům? Buffett by poradil lidem, aby si představili sebe na smrtelné posteli a v ten moment na jaké věci by rádi vzpomínali a s jakými vzpomínkami by byli spokojeni. A aby se poté snažili tyto věci naplnit. 

Buffett nemá žádné obavy ohledně Berkshire poté co odstoupí z jejího čela, kterou Greg Able a Ajit již z větší části řídí. Buffett prohlásil, že jemu již mnoho manažerů z vlastněných podniků stejně nevolá (volají spíše Gregovi) a že již sám není schopen pracovat stejně dlouho a efektivně jako dříve, čímž znovu poukázal na to, že velkou část aktivit v Berkshire již neřídí on sám.

Co bude s Berkshire poté, co Buffett odstoupí: Warren Buffett a Charlie Munger jsou architekty Berkshire Hathaway a každý si tuto společnost spojí s těmito jmény. Jedním z dotazů bylo, co se bude dít s Berkshire, až ze své role odstoupí i Buffett. Ten na to odvětil, že vkládá plnou důvěru ve svého následníka Grega Abela, ale zároveň zmiňuje unikátní kulturu v Berkshire. Manažeři v Berkshire jsou součástí stejné kultury a filosofie, kterou Munger a Buffett léta budovali a jsou tím pádem předvídatelní v tom, že jejich přístup by neměl silně odbočovat od zakladatelů Berkshire. Navíc Buffet věří, že v nejhorším do rozhodování může kdykoli vstoupit představenstvo, které taktéž sdílí filosofii a spoluvytváří kulturu Berkshire a může vyměnit management společnosti. Členy tohoto představenstva jsou mimo jiné i syn Buffetta (Howard Buffett) a jeho žena (Susan Buffett). Buffett sám věří, že Berkshire je v dobrém postavení i do příštích dekád. Greg Able tak pravděpodobně  nebude jen generální ředitel Berkshire, ale bude zodpovídat i za investiční portfolio Berkshire Hathaway. Greg se zavázal v navazujícím komentáři, že se způsoby řízení kapitálu a společnosti nezmění a přežijí samotného Warrena Buffetta. 

Tesla a Berkshire: Jedna z otázek se týkala obav z budoucnosti automobilového pojišťovacího byznysu Geico, který by mohl výrazně utrpět v důsledku úspěšného zavedení softwaru samořízení. Podle Elona Muska by tento software mohl snížit počet nehod až o 50 % (oproti lidskému řízení), čímž by se snížila poptávka po pojišťovacích službách. Ajit poněkud skepticky upozornil, že ačkoli počet nehod se může snížit, náklady při nich stoupají, což může částečně kompenzovat snížení poptávky po zajišťovacích službách. Ale není pochyb o tom,  že autonomní řízení by nebylo dobrou zprávou pro pojišťovny. Tesla mimo jiné plánuje v budoucnu poskytovat vlastní pojišťovací služby svých automobilů, ovšem zatím to je pouze plán. Buffett v kontextu bezemisní automobility dodal, že Berkshire se v této sféře neplánuje angažovat, protože je to mimo okruh její kompetence. 

Něco k investičnímu rozhodování Buffetta: Buffett vysvětlil, že v případě nákupu akcií Apple, které nyní tvoří zdaleka největší část portfolia Berkshire, se neřídil svým silným porozuměním toho, jak technologie iPhone fungují. Buffett je toho názoru, že investor nemusí vědět, jak přesně fungují produkty dané společnosti, ale spíše by měl rozumět behaviorálnímu vztahu spotřebitelů k danému produktu. Při nákupu společnosti Apple se řídil převážně touto behaviorální analýzou a složil se mu v té době (kdy poprvé nakupoval akcie společnosti) obrázek v hlavě, který poukazoval na to, že akcie společnosti jsou relativně levné. 

Buffett při dřívějších shromážděních říkal, že vzhledem k velikosti Berkshire nelze očekávat, že jejich investiční portfolio dokáže výrazně překonávat výkonnost tržních indexů. Ovšem dodal, že kdyby měl pod správou pouhý 1 milion dolarů, situace by byla úplně jiná a dokázal by si představit, že by s Mungerem generovali i 50% výnos ročně. Jedna z otázek publika mířila tedy na to, jak přesně by Buffett postupoval, kdyby měl v kapse milion dolarů a chtěl dosáhnout těchto vysokých výnosů. Buffett odvětil, že by na to šel stejně jako když mu bylo 20 let. Tehdy si s vášní pročítal například Moody’s industrial manuals, kde jsou zaznamenány všechny veřejně obchodované společnosti v dané oblasti, ke každé společnosti jsou uvedeny základní finanční údaje posledních několika let, krátký popis historie společnosti a další informace, které mají vytvořit velmi povrchní nadhled k dané společnosti. Tímto postupem lze nalézt menší společnosti s velmi atraktivním finančním vývojem, které jsou atraktivně naceněné a jsou zároveň mimo záběr drtivé většiny investorů. Správným výběrem a brzkou investicí do těchto společností by investor mohl vstoupit do investice mnohem dříve, než investoři, kteří si společnosti všimnou, až když bude výrazně úspěšnější, což by mohlo vést k vysokým ziskům. Buffett uvádí, že ve svých mladých letech si tyto manuály pročítal i vícekrát než jednou a dodal, že člověk za tímto procesem musí vidět více, než peníze, musí mít vášeň. Na svém příkladu uvedl, že pro něj bylo velice zábavnou činností si tyto tisícistránkové manuály pročítat. “Snažil bych se vědět všechno o všem co je malé a něco bych našel a dokázal bych zajistit 50% výnos ročně, ale musíte v tom vidět více než peníze” řekl.

Dluhopisový trh: Dluhopisový trh je asi 6x větší dnes, než při velké finanční krizi v roce 2008, jedna z otázek tedy byla, zda si Buffett myslí, že brzy dospějeme do bodu, kdy veškerý dluh emitovaný americkou vládou již nedokáže být nasycen světovými trhy. Ten odvětil, že má větší obavy ohledně státního deficitu, než množství emitovaného dluhu. Řekl, že na světě není v současnosti alternativa k americkému dolaru a dokud bude inflace pod kontrolou, finanční systém by měl být stabilní.

Warren Buffett zakončil část výročního zasedání věnovanou otázkám a odpovědím jistou poznámkou na rozloučenou. „Nejenže doufám, že přijdete příští rok. Doufám, že příští rok přijdu i já,“ řekl se smíchem. „Dav opět odměnil třiadevadesátiletou legendu investičního světa bouřlivým potleskem ve stoje,“ zakončuje svůj výběr ze zasedání analytik Tomu Barotov.