V září pokračoval meziroční růst cen všech výrobců

Dnešní zpráva Českého statistického úřadu (ČSÚ) o růstu cen dodavatelů je pro většinu ekonomů zklamáním. V září opět pokračoval meziroční růst cen všech výrobců.

Ceny zemědělských výrobců se meziročně zvýšily o více než 33 % a ceny průmyslových výrobců téměř o 26 procent. Ceny stavebních prací meziročně vzrostly dle odhadů o více než 13 % a ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší téměř o 7 procent,“ cituje statistiky Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb ČSÚ.

Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců klesly o 1,3 %, ceny průmyslových výrobců se zvýšily meziměsíčně o 1,2 % a ceny stavebních prací vzrostly meziměsíčně o 0,3 procenta. Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně zvýšily o 1,5 procenta.

„Trhy napjatě očekávaly, že září bude třetím měsícem, kdy průmyslové ceny zpomalí tempo růstu a potvrdí se tak pozitivní trend. Realita je však jiná a ceny opět nabraly na síle. Klíčová složka, a sice cena elektřiny, přenosu a rozvodu, meziročně vzrostla o 79 procent,“ zdůrazňuje Tomáš Volf, specialista společnosti Citfin. „Ceny kulminovaly v červnu, kdy rostly meziročně o 28,5 procenta. Od té doby jejich tempo zpomalovalo. I když se nejednalo o zásadní pokles, samotné snížení bylo pozitivní signál, že by, za jinak nezměněných podmínek, mohly být ceny za svým vrcholem, a to včetně těch spotřebitelských. Dnešní výsledek však vše mění a ukazuje se, že nejbližší týdny a měsíce přinesou na pulty obchodů spíše další zdražení.“

Rostou, rostou… Ilustrační foto: Pixabay

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně snížily o 1,3 procenta. Klesly ceny krmných plodin o 9,5 %, ovoce o 0,6 % a obilovin o 0,1 procenta. Zvýšily se ceny brambor o 34,7 %, prasat o 8,7 %, vajec o 7 %, mléka o 2,2 % a skotu o 0,3 procenta. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 33,6 % (v srpnu o 38,3 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 34 procenta. Vyšší byly ceny obilovin o 51,8 %, olejnin o 37,3 %, brambor o 31,5 % a čerstvé zeleniny o 17,1 procenta. Ceny ovoce klesly o 3,7 procenta. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 33 procenta. Vzrostly ceny jatečných prasat o 43,2 %, vajec o 36,5 %, mléka o 32,3 %, drůbeže o 29,7 % a  skotu o 25,5 procenta.

Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně vzrostly o 1,2 %, a to zejména vlivem zvýšení cen v odvětví elektřiny, plynu,  páry a klimatizovaného vzduchu o 6,7 procenta. Z toho byly ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou vyšší o 8,8 procenta. Ceny těžby a dobývání vzrostly o 2,1 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 1,1 %, z toho pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 1,8 %, mléčných výrobků o 1,7 % a masa a výrobků z masa o 1,6 procenta. Klesly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Nižší byly ceny chemických látek a výrobků o 3,6 %. Ceny průmyslových výrobců se meziročně zvýšily o 25,8 % (v srpnu o 25,2 %). Vzrostly především ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 64 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 79 procent. Vyšší byly také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků se zvýšily o 31,7 %, těžby a dobývání o 31,3 % a pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 21,9 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 23,9 %, z toho ceny mlýnských a škrobárenských výrobků o 59,7 procenta.

„Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší především ceny energie o 57,3 %, zboží krátkodobé spotřeby o 21,1 % a meziproduktů o 20,1 procenta. Ceny průmyslových výrobců bez energie se meziročně zvýšily o 15,8 % (v srpnu o 16,4 %),“ vypočítává zpráva ČSÚ.

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 0,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,2 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 13,1 % (v srpnu o 13,4 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 18,3 % (v srpnu o 19,1 %).

Ceny tržních služeb pro podniky meziměsíčně vzrostly o 1,5 % v důsledku růstu cen za reklamní služby a průzkum trhu o 18 procent. Zvýšily se ceny za služby v oblasti zaměstnání o 2 %, za služby v oblasti programování a poradenství a související služby o 1,1 % a v telekomunikačních službách o 0,7 procenta. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,4 procenta. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 6,8 % (v srpnu o 6,5 %). Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 23 %, za služby v oblasti zaměstnání o 17 % a za skladování a podpůrné služby v dopravě o 15,6 procenta. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 5,9 % (v srpnu o 5,8 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – srpen 2022 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v srpnu meziměsíčně vzrostly o 4,9 % (v červenci o 3,7 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Irsku o 28,4 procenta. V Německu byly ceny vyšší o 8 %, na Slovensku o 7 %, v Rakousku o 2,5 % a v Polsku o 1,5 %. Ceny klesly pouze v Lucembursku o 1,8 %, v Portugalsku o 0,6 % a v Česku o 0,1 procenta.

Meziročně se v srpnu se zvýšily ceny v EU o 43 procenta (v červenci o 37,9 %). Ceny byly vyšší ve všech zemích EU. Nejvíce stouply ceny v Irsku o 97,4 %, v Rumunsku o 70,9 % a v Bulharsku o 68,3 procenta. Na Slovensku se ceny zvýšily o 51,8 %, v Německu o 46,9 %, v Polsku o 34,5 %, v Rakousku o 30,4 % a v Česku o 25,2 %.