Umělá inteligence lidem práci nevezme, ale ulehčí

Ilustrační obrázek: Stefan Keller z Pixabay

Generativní umělá inteligence práci zautomatizuje, ale nevezme ji lidem docela. Ve své nové studii to píše Mezinárodní organizace práce (ILO).

Podle této studie jsou jen některá odvětví, obory a činnosti vystaveny automatizaci. Je pravděpodobnější, že AI bude lidskou práci doplňovat, než že ji zcela nahradí. Nejvíce bude umělé inteligenci vydána v plen kancelářská práce. Zhruba čtvrtina činností bude AI nahrazena a více než poloviny práce se automatizace silně dotkne. V ostatních zaměstnáních, jako jsou manažeři, prodejci nebo technici, se automatizace dotkne jen mála činností, půjde zhruba o čtvrtinu práce, kterou AI nahradí jen částečně.

Celosvětová studie dokumentuje výrazné rozdíly v dopadech AI na země na různých úrovních rozvoje v souvislosti se současnými ekonomickými strukturami a stávajícími technologickými mezerami. Přinesla zjištění, že 5,5 % celkové zaměstnanosti v zemích s vysokými příjmy je potenciálně vystaveno automatizačním účinkům této technologie, zatímco v zemích s nízkými příjmy se riziko automatizace týká pouze asi 0,4 % zaměstnanání. Na druhou stranu je potenciál pro rozšiřování AI mezi zeměmi téměř stejný, což naznačuje, že se správnými politikami by tato nová vlna technologické transformace mohla rozvojovým zemím nabídnout důležité výhody.

jsou to lidé, kdo musí řídit proces přechodu

Potenciální dopady generativní AI se budou u mužů a žen výrazně lišit. Automatizací je potenciálně ovlivněn více než dvojnásobný podíl na zaměstnanosti žen než mužů. Důvodem je nadměrné zastoupení žen v úřednické práci, zejména v zemích s vysokými a středními příjmy. Vzhledem k tomu, že úřednická zaměstnání jsou tradičně důležitým zdrojem pracovních příležitostí pro ženy, jedním z výsledků generativní AI by mohlo být to, že určitá úřednická zaměstnání se v méně rozvinutých zemích s nižšími příjmy nikdy neobjeví.

„Socioekonomické dopady generativní umělé inteligence budou do značné míry záviset na tom, jak bude řízeno její šíření,“ píše se v závěru zprávy ILO. Bude nutné navrhnout takové politické programy, které podporují řádný, spravedlivý a konzultativní přechod. Klíčem ke zvládnutí přechodu bude hlas zaměstnanců, organizace školení v dovednostech a zajištění přiměřené sociální ochrany. „Jinak hrozí, že z nové technologie bude těžit jen několik dobře připravených zemí a účastníků trhu,“ varuje ILO. „Výsledky technologického přechodu nejsou předem určeny. Jsou to lidé, kdo stojí za rozhodnutím začlenit takové technologie, a jsou to lidé, kdo musí řídit proces přechodu,“ zdůrazňují autoři studie.