Také němečtí podnikatelé vyzývají vládu ke změně hospodářské politiky

Ilustrační obrázek: Gerd Altman z Pixabay

Přední německé podnikatelské organizace vyzývají vládu ke změně hospodářské politiky. Chtějí tak zastavit hospodářský pokles země, píše agentura DPA.

„Základním předpokladem růstu je změna hospodářské a místní politiky,“ řekl DPA prezident Německé průmyslové a obchodní komory (DIHK) Peter Adrian. Nutné jsou podle něj úpravy na mnoha místech. „Potřebujeme osvobozující úder, který by zemí otřásl,“ domnívá se šéf DIHK.

„Jsme ve vážné hospodářské krizi. Německo není v hospodářském propadu, naše země se nyní nachází uprostřed strukturální krize, kterou si z velké části způsobila sama. Spolková vláda musí v roce 2024 ukázat výsledky, jinak nebude ničím jiným než vládou oznamovatelů,“ řekl DPA prezident zaměstnavatelů Rainer Dulger. Konkurenceschopnost Německa jako místa vhodného pro podnikání se podle něj musí opět dostat do popředí zájmu. „Ve srovnání se zbytkem Evropy máme jedny z nejvyšších nákladů na energie, nejvyšší daně a cla, nejvyšší mzdy a zchátralou infrastrukturu,“ řekl Dulger.

Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Již počátkem srpna české zaměstnavatelské organizace Hospodářská komora (HK), Svaz průmyslu a dopravy (SpD) a Konfederace zaměstnavatelských svazů a vytvořily vlastní návrh hospodářské politiky, který předložily tehdy nově vzniklému Vládnímu výboru pro strategické investice. Mezi navrhované kroky nové vládní politiky patří mj. reforma veřejných rozpočtů, reforma penzijního systému, přilákání strategických investic a podpora investic stávajících podniků do nových oborů s vysokou přidanou hodnotou, snížení materiálové a energetické náročnosti výrob, podpora elektronického průmyslu (baterie, polovodiče, IT, apod.), definice „architektury financování“ strategických investic s důrazem na mimorozpočtové zdroje (rizikový kapitál, kapitálový trh, aj.). Následují investice do dopravní infrastruktury, do obnovitelných i regulovaných zdrojů energie, získávání vysoce kvalifikovaných lidí ze zahraničí, změny ve vzdělávacím systému a v neposlední řadě digitalizace ekonomiky i veřejné správy.

HK a SpD se rovněž spojily s Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS) a vyzvali vládu, aby nedopustila vznik energeticky deficitní ekonomiky.

Na konci srpna největší korporace v České republice vyzvaly premiéra Petra Fialu k přijetí zákona o „manželství pro všechny“. Nepřijetí zákona a neodstranění nerovnosti má podle signatářů citelné dopady na kondici české ekonomiky. Uvádějí, že podle výzkumné organizace Open For Business (koalice předních světových společností, které se věnují inkluzi LBGTQ+) stojí nerovnoprávné postavení LGBT lidí českou ekonomiku až 37,6 miliard korun ročně.