Senátní hospodářský výbor doporučil schválit mj. výrazné navýšení pokut

Ilustrační foto: jef

Senátní hospodářský výbor dnes doporučil horní komoře schválit novelu zákona, která změní bodový systém pro řidiče. Novela také umožní zvýšit povolenou rychlost na vybraných úsecích dálnic na 150 kilometrů v hodině. Poud novela projde, zjednoduší se také systém trestných bodů. Místo nynějších pěti skupin budou jen tři kategorie. Některé pokuty se zvýší. Řídit auto bude možné za dohledu mentora již od 17 let. Senátoři o novele budou hlasovat příští týden.

Novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích musí po projednání horní komorou ještě podepsat prezident. Ve Sněmovně ji na konci června v závěrečném hlasování podpořilo 163 ze 169 přítomných poslanců napříč všemi kluby.

Novela upravuje bodový systém, řidiči budou za přestupky dostávat jen dva, čtyři nebo šest trestných bodů. Novela zpřísňuje tresty například za blokování průjezdu tramvají.

Pod dohledem mentora od 17 let

Zavádí také možnost řídit osobní auto pod dohledem mentora od 17 let, tato novinka má podle vlády přispět k větší bezpečnosti na silnicích. Smyslem je získávání řidičských dovedností pod dohledem zkušeného bezúhonného řidiče.

V případě zvýšení povolené rychlosti na dálnicích nepůjde o plošné zvýšení povolené rychlosti, ale pouze o možnost místní úpravou tuto rychlost zvýšit. Zvýšení nejvyšší dovolené rychlosti bude možné pouze na nových, a modernizovaných úsecích dálnic, kde to jejich parametry a intenzita provozu dovolí. Obdobný návrh, který umožňoval zvýšit rychlost až na 150 km/h na vybraných úsecích dálnic schválila Sněmovna již v roce 2015 na návrh poslance ODS Ivana Adamce. Senát ale toto navýšení rychlosti tehdy odmítl a Sněmovna posléze na jeho návrh přistoupila.

Odmítnutí zkoušky na alkohol až za 75 tisíc

Zvýší se některé pokuty, například u řízení pod vlivem alkoholu řidič zaplatí pokutu ve správním řízení až 25.000 Kč namísto dnešních až 20.000. Pokud odmítne zkoušku na alkohol, hrozí mu pokuta až 75.000 Kč. Pokuta 25.000 Kč hrozí vedle alkoholu i za překročení rychlosti o 50, respektive 40 kilometrů v hodině mimo obec a v obci, vjezd na železniční přejezd přes zákaz nebo jízdu na červenou. U té se pokuta zvýší pětinásobně na 25.000 Kč.

Novela dává ministerstvu dopravy možnost povolit výjimku ze zákazu víkendových jízd kamionů, a to z důvodu bezpečnosti státu, ochrany života, zdraví nebo majetku a také mimořádné události nebo odstraňování jejích následků.

Změní se také přerozdělování peněz z pokut za přetížené kamiony. Nově by měly obce dostat dvakrát více peněz. Z nynějších 15 procent se zvedne jejich podíl na 30 procent. Stejný podíl má mít kraj, největší podíl, 40 procent, zůstane příjmem vlastníka silnice, ať už je jím kraj nebo stát. Novela také sníží pokutu za přetížené vozidlo na polovinu v případě, že řidič zaplatí pokutu na místě. To by podle ministerstva mělo snížit administrativní zátěž.