Plátců DPH v Česku přibývá nejrychleji za posledních pět let

Počet plátců daně z přidané hodnoty v ČR přibývá nejrychleji za poslední roky. Je jich aktuálně 539 218 a za první pololetí se jejich počet zvýšil o 10 167. To je víc než za jednotlivé kalendářní roky v období mezi léty 2018 až 2021. Informace vyplývají ze studie poradenské společnosti Dun & Bradstreet, která se zabývá analýzou tuzemské podnikatelské základny.

Komentář SH: Od příštího roku se má limit pro povinné plátcovství zvednou na dva miliony. Do té doby ale do DPH spadnou další možná i desetitisíce živnostníků a podnikatelů, protože rostou ceny. Tím pádem se jejich produkce a služby zdraží pro všechny neplátce. S výjimkou té části, kterou sami nakoupili s daní. Ale to je vždy jen část. Třeba fyzioterapeut či malíř pokojů inkasuje většinu za práci, nikoliv za materiál.

„Pokud tempo registrací firem k platbě DPH vydrží i po zbytek roku, letos v ČR přibyde nejvíc plátců za více než dekádu,“ zhodnotila aktuální vývoj analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová. V ČR jsou registrovány přes 3 miliony subjektů, DPH odvádí jen 18 % z nich.

Zákonnou povinnost odvádět DPH má každý podnikatelský subjekt, který za předchozích 12 měsíců dosáhl obratu jeden milion korun nebo se k placení DPH může přihlásit dobrovolně. „Za posledních 12 let s výjimkou let 2015 a 2016 se počet subjektů, které odvádí DPH, kontinuálně zvyšuje,“ doplnila Štěpánová.

V absolutních hodnotách jsou podle dat firmy mezi 539 218 plátci DPH nejvíc zastoupeny společnosti s ručením omezeným (246 936), za nimi následují živnostníci (220 191). Tyto dvě právní formy reprezentují 87 % všech plátců DPH. Největší podíl plátců DPH v rámci podnikatelské základny je mezi akciovými společnostmi (54 %) a společnostmi s ručením omezeným (48 procent).

Z pohledu oborů činnosti je podle společnosti nejvíc plátců DPH registrováno ve zprostředkování velkoobchodu (34 458), stravování (26 818), výstavby budov (24 403) a silniční nákladní dopravy (22 316).

„V deseti oborech činnosti, kde vyvíjí aktivity celkově nejvíce plátců DPH, jich letos přibylo 4606. K nejvýraznějšími meziročnímu poklesu, o 1221 subjektů (3,4 procenta), došlo ve zprostředkování velkoobchodu, zatímco nejvyšší absolutní (1706) i relativní (13,4 procenta) nárůst jsme zaznamenali u činnosti v informačních technologiích,“ uzavřela Štěpánová.