Nejvíce oceňovaní jsou lékaři a vědci, nejméně třeba uklízečky, politici a kněží

Ani ostraha nepatří mezi prestižní povolání: Ilustrační foto: SSI Group

Mezi nejméně prestižní profese patří uklízeč/uklízečka, pracovní ostrahy či stavební dělník, nejvíce si lidé cení práce lékařů a vědců. Žebříček prestiže jednotlivých povolání pravidelně sestavuje Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR (CVVM).

Lidé obecně mají tendenci podceňovat zpravidla ty pozice, které nevyžadují vzdělání, jsou hůře placené a často je zastávají zahraniční pracovníci. Také ty, kde není velká perspektiva profesního rozvoje. Na spodních příčkách žebříčku prestiže jednotlivých povolání se tak opakovaně objevují profese jako uklízeč/uklízečka, prodavač, sekretářka, stavební dělník a další dělnické profese, nebo pracovníci ochrany. Neplatí to ale zcela bez výjimky, protože na konci těchto žebříčků se objevují i politici a kněží, kteří mají vysokoškolské vzdělání a v případě politiků i dobré platové ohodnocení. 

Podle dat portálu Platy.cz, který se specializuje na srovnávání výše mezd a platů napříč segmenty, profesemi a pracovními pozicemi, je aktuální průměrný plat pracovníka/pracovnice úklidu 21 293 Kč, dělníka 28 907 Kč a pracovníka ostrahy 23 197 korun měsíčně.

Vnímání prestiže některých povolání se ale posouvá. Jinak v posledních letech lidé vnímají práci a zásluhy zdravotnického personálu či učitelů. Jinou optikou by si zasloužili být vnímáni i úklidoví pracovníci, kteří zajišťují čistotu a hygieničnost prostředí, v němž se každodenně pohybujeme.

„Ačkoli čisté a hygienické pracovní prostředí lidé považují většinou za nezbytnost, a nyní si kvality úklidových prací všímají více než dříve, pracovníků, kteří jej zajišťují, si lidé neváží. Jedná se o tvrdě pracující kolegy, kteří svoji práci často vykonávají mimo běžnou pracovní dobu. Často o večerech, nocích, víkendech. Jejich práce navíc není veřejností vnímána, tak jak by si zasloužila,“ říká Milada Skutilová ze společnosti Kärcher a dodává: „Proto jsme se rozhodli i do České republiky rozšířit iniciativu Thank Your Cleaner Day, jež slouží k ocenění tvrdě pracujících úklidových pracovníků a pracovnic.“

Ostrahu si lidé často vybavují jako postarší muže v černé uniformě, který obchází skladové, komerční nebo tovární objekty. „Úloha ostrahy nespočívá jen v dozoru, klade stále větší požadavky na psychickou a fyzickou odolnost. Bezpečnostní pracovníci musejí často zklidňovat agresivní jednání lidí nebo řešit konflikty vyvolávané skupinkami mladistvých, například v obchodních centrech a dalších komerčních a veřejných prostorech. Je na nich zasáhnout jako první a asertivně zklidnit útočníka nebo jej do příjezdu policie zpacifikovat tak, aby neohrožoval ostatní přítomné. Přesto si lidé jejich práce neváží, pracovníci ostrahy jsou nezřídka napadáni nejen slovně, ale i fyzicky, přičemž jejich reakce je často posuzována velmi kriticky,“ popisuje situaci Václav Elman z SSI Group.