EK vyzývá k zelenějšímu oživení ekonomiky

Země eurozóny by měly v příštím roce pokračovat v podpoře hospodářského oživení po covidové krizi, avšak zároveň brát více ohled na to, aby peníze směřovaly do ekologicky udržitelných projektů. Ve svém pravidelném hodnocení stavu ekonomik Evropské unie to dnes doporučila Evropská komise, která hodlá i v roce 2022 ponechat uvolněná fiskální pravidla. Podle unijní exekutivy v příštím roce pomůže státům v investicích mimořádný fond obnovy, který bude financovat téměř čtvrtinu všech podpůrných opatření.

Komise ve svých doporučeních vychází ze své nedávné prognózy, která počítá s tím, že pokračující pokrizový růst může nepříznivě ovlivnit vysoká inflace či nedostatek zdrojů. Riziko vidí Brusel i v pokračování covidové pandemie. Přesto by se unijní státy měly pozvolna začít zaměřovat na to, aby místo zacelování ztrát velkých podniků podporovaly přechod ke klimaticky odpovědné ekonomice.

„Musíme udržet hospodářské oživení a zároveň přejít na udržitelnější, konkurenceschopnější a inkluzivnější model růstu pro dobu, kdy pandemie pomine,“ prohlásil eurokomisař pro ekonomiku Paolo Gentiloni.

Komise kvůli krizi pozastavila platnost rozpočtových a dluhových pravidel, jejichž dodržování v rámci cyklu nazvaného Evropský semestr monitoruje. K doporučením pro státy, která vydává na jejich základě, se chystá vrátit nejdříve v příštím roce. Zapojit do nich chce také kontrolu toho, jak unijní státy plní podmínky využívání mimořádného balíku peněz, v němž je k dispozici téměř 724 miliard eur (přes 18 bilionů Kč).

EK informovala, že z fondu již letos v rámci předfinancování dostalo peníze 17 států včetně Česka, které si mezi sebe celkem rozdělily přes 53 miliard eur. V příštím roce podle komise státy utratí 338 miliard eur, tedy okolo 40 % svých celkových přídělů z fondu.

„Úspěšné splnění této mety bude možná největší výzvou – a příležitostí – pro nadcházející rok,“ poznamenal Gentiloni. Komise hodlá v rámci semestru kontrolovat, zda státy plní podmínky stanovené v národních plánech obnovy. Pokud je dodržovat nebudou, mohou o část peněz přijít.