Dnes je poslední den k podání daňového přiznání

Foto: Steve Buissinne z Pixabay

Dnes je poslední den pro podání přiznání k dani z příjmu za rok 2022. Dnešní termín je pro ty, kdo podávají přiznání prostřednictvím daňového poradce nebo advokáta, a pro firmy, jejichž účetní závěrka musí být ověřena auditorem. Pro ostatní poplatníky lhůta uplynula na počátku dubna.

Týden před termínem přijala Finanční správa 2 805 829 daňových přiznání, což mírně překonalo její původní odhad 2,8 milionu přiznání. Většinu přiznání podaly fyzické osoby, bylo jich 2,34 milionu. Právnické osoby podaly zhruba 467 000 přiznání.

Mezi přiznáními k dani převažovala elektronická podání, bylo jich 1,82 milionu. Počet je o víc než půl milionu vyšší než v roce 2022. Souvisí s nově zavedenou povinností datových schránek pro živnostníky. Osoby, které mají ze zákona zavedenou datovou schránku, musejí podávat přiznání pouze elektronickou cestou.

Papírové přiznání bylo letos nutné podat do 3. dubna. Pro elektronické podání byl termín 2. května.

V případě, že se podání daňového přiznání opozdí o pět pracovních dnů, sankce nehrozí. Následné sankce za každý den prodlení činí 0,05 % ze zaplacené daně nebo 0,01 procenta stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení. Maximální postih je 5 procent. Pokud daňové přiznání není odevzdáno vůbec, a to ani po výzvě úřadu, pokuta je minimálně 500 korun a maximálně 300 000 korun.