Deficit obchodní bilance se v srpnu zmenšil

Ilustrační foto: Pixabay

Podle předběžných údajů skončila v srpnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 3,8 mld. Kč, který byl meziročně o 25,4 miliardy korun menší. Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím příznivě ovlivnil zejména meziročně menší schodek obchodu s ropou a zemním plynem o 17,2 mld. Kč vlivem poklesu cen na světových trzích. Informoval o tom dnes Český statistický úřad (ČSÚ) ve své pravidelné zprávě.

Přebytek obchodu se stroji a zařízeními stoupl o 4,5 mld. Kč a o stejnou částku (přechodem z pasiva do aktiva) vzrostla bilance obchodu s elektrickými zařízeními.

Nepříznivý vliv na celkové saldo měl zejména pokles přebytku obchodu s elektřinou o 10,6 miliardy korun. Deficit se zvětšil u obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 2,1 mld. Kč a kladné saldo ostatních dopravních prostředků kleslo o 1,1 mld. Kč.

Kladná bilance zahraničního obchodu se státy EU se v srpnu meziročně zhoršila o 4,2 miliardy korun. Deficit obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 29,6 miliardy korun.

Meziročně klesl vývoz o 6 % na 333,6 mld. Kč a dovoz o 12,2 % na 337,4 miliardy korun. Srpen 2023 měl stejný počet pracovních dní jako srpen 2022.

„V zahraničním obchodu se zbožím byl i druhý prázdninový měsíc ve znamení červených hodnot, přestože se deficit meziročně zmenšil. Obchodní bilance za srpen skončila záporná, dovoz meziročně poklesl a vývoz byl rovněž nižší. Vývoz výrazně ovlivnil pokles cen elektřiny, dovoz pokles cen ropy a zemního plynu,“ říká Stanislav Konvička z oddělení obchodní bilance ČSÚ.

„Rychleji padající import, než export znamená, že celkové saldo nevyznívá až tak špatně, ale zároveň ukazuje na nízkou aktivitu v domácí ekonomice,“ podotýká Tomáš Volf, hlavní analytik společnosti Citfin. „Slábnoucí koruna sice teoreticky podporuje export, ale zatím se nejedná o zásadní posun ke slabším hodnotám kursu. Pokud se koruna převalí přes hranici 25 korun za euro, bude to pro firemní cash-flow exportérů představovat dobrou zprávu. Za vyvezené zboží firmy inkasují cizí měnu, kterou následně prodávají do korun vyšším, tedy lepším, kurzem. O to, o co si však polepší exportéři, o to přijdou dovozci.“

Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 0,5 % a dovoz o 1,7 procenta.

V lednu až srpnu 2023 dosáhl přebytek obchodní bilance 65,2 mld. Kč ve srovnání s deficitem 137,6 mld. Kč ve stejném období předchozího roku. Od začátku roku stoupl vývoz o 2,5 %, zatímco dovoz klesl o 4,4 procenta.