ČNB zhoršila odhad letošního schodku veřejných financí na 4,5 % HDP

Na 4,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP), tedy mj. vysoko nad hranici povolenou maastrichtskými kritérii a Paktem stability zhoršila odhad letošního schodku veřejných financí Česká národní banka (ČNB).

Sídlo České národní banky. Zdroj: ČNB

Komentář SH: Deficit nad 3 % je podle Paktu stability a růstu přípustný jen tehdy, pokud je přechodný a vznikl-li za výjimečných okolností. To by asi šlo v ČR aplikovat, neboť ekonomika spadla do recese vlivem mimořádných okolnosté. Stále se potýká s důsledky tzv. covidových opatření, vysoké inflace a války na Ukrajině.

Většina analýz ale poukazuje na to, že převážná část schodku je daná strukturou rozpočtu, nikoliv mimořádnou situací. Jelikož ČR nemá euro a a ani neusiluje o jeho přijetí, Pakt stability a růstu pro ni není zcela závazný. Kromě toho jej ani mnohé státy používající euro nedodržují. Jde ale o určitý ukazatel, který může signalizovat mj, hrozbu snížení ratingu. Ta je u ČR poměrně reálná.

Na podzim ČNB očekávala, že schodek bude 3,8 procenta HDP. Loni skončil veřejný sektor ve schodku 3,9 procenta HDP. Vyplývá to z dnes zveřejněné tabulky klíčových makroekonomických indikátorů, které jsou součástí aktuální zprávy o měnové politice. Celou zprávu banka zveřejní 10. února.

V příštím roce by se podle aktuálního odhadu mělo saldo veřejných financí zlepšit, stále ale zůstane negativní. Centrální banka očekává schodek 2,8 procenta HDP.

Saldo veřejných financí se počítá z rozdílu příjmů a výdajů ministerstev a dalších státních úřadů, měst a obcí, vybraných příspěvkových organizací, státních i jiných mimorozpočtových fondů a firem, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných ústavů, zdravotních pojišťoven, asociací a svazů zdravotních pojišťoven a Centra mezistátních úhrad.

Centrální banka zhoršila i výhled zadlužení vládního sektoru

Centrální banka zhoršila i výhled zadlužení vládního sektoru. Letos by mělo dosáhnout 44,1 procenta HDP, na podzim centrální banka očekávala pro letošek dluh 42 procent HDP. Zadlužení by tak vzrostlo na nejvyšší úroveň od roku 2013. V roce 2024 čeká ČNB další růst dluhu, měl by se zvýšit na 44,8 procenta HDP.

ČNB ve svém odhadu také předpokládá, že bude letos pokračovat růst nominálních mezd, ale stále nepokryje inflaci a reálně mzdy tedy opět poklesnou. V nominálním vyjádření by se průměrná mzda měla zvýšit o 8,5 procenta, reálně ale klesne o 0,4 procenta. Propad ale nebude tak hluboký jako loni, kdy reálná mzda klesla o 9,2 procenta. Reálné mzdy by se měly vrátit k růstu od roku 2024, kdy by reálné zvýšení mělo být 4,6 procenta.