Ceny výrobců zpomalují a slibují další pokles inflace

Obrázek: Gerd Altman z Pixabay

Ceny zemědělských výrobců v červnu klesly o 0,9 % a meziročně o 13,8 procenta. Ceny průmyslových výrobců se snížily meziměsíčně o 0,3 % a meziročně byly vyšší o 1,9 procenta. Ceny stavebních prací vzrostly meziměsíčně o 0,1 % a meziročně o 6 procent. Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně snížily o 0,1 % a meziročně byly vyšší o 6,1 procenta. Ve své pravidelné zprávě to sdělil Český statistický úřad (ČSÚ).

„Po dlouhých letech, kdy průmyslové ceny neustále meziročně rostly a přesně před rokem šly nahoru až o rekordních 28,5 %, se letošní červnové ceny v domácím průmyslu zvedly jen o 1,9 procenta. Meziměsíčně jsme svědky už pátého měsíce v řadě, kdy se zlevňuje, ceny klesly o 0,3 procenta,“ upozornil Tomáš Volf, hlavní analytik společnosti Citfin. „Velmi nízký růst cen je zejména díky vysoké srovnávací základně z loňského roku, ale také nižšímu růstu ekonomiky u nás i v zahraničí. Pokud bychom očistili průmyslové ceny o energii, pak by šly meziročně nahoru jen o 1,2 procenta.“

Ze zemědělských produktů meziměsíčně klesly ceny mléka o 4,9 %, vajec a obilovin shodně o 4,7 %, olejnin o 4,6 % a drůbeže o 1,5 %. Ceny prasat vzrostly o 2,9 % a skotu o 0,3 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 13,8 % (v květnu o 10,2 %). V rostlinné výrobě ceny klesly o 25,7%. Nižší byly ceny olejnin o 40,5 %, obilovin o 30,4 % a ovoce o 5 procent. Zvýšily se ceny čerstvé zeleniny o 55,9 % a brambor o 32,2 procenta. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 6,3 %. Vzrostly ceny vajec o 31,1 %, prasat o 25,4 % a drůbeže o 11,1 %, klesly ceny mléka o 0,5 % a skotu o 2 procenta, vyčíslil ČSÚ.

Ceny průmyslových výrobců v červnu proti předcházejícímu měsíci klesly o 0,3 %. Snížily se ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 0,6 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 0,8 procenta. Ceny chemických látek a chemických přípravků byly nižší o 2,9 %, základních kovů o 2 %, kovodělných výrobků o 0,7 % a potravinářských výrobků o 0,4 procenta. Vzrostly především ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Meziročně se ceny průmyslových výrobců zvýšily o 1,9 % (květnu o 3,6 %). Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu vzrostly o 19,6 %, potravinářských výrobků o 7,4 %, černého a hnědého uhlí a lignitu o 69,3 % a ostatních nekovových minerálních výrobků o 13,7 %. Klesly především ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a chemických přípravků byly nižší o 16,9 %, základních kovů o 14,9 % a dřeva, dřevěných a korkových výrobků o 16,7 procenta. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se zvýšily ceny zboží krátkodobé spotřeby o 9,8 %, zboží dlouhodobé spotřeby o 6,1 % a energie o 3,8 %. Klesly ceny meziproduktů o 4,3 %. Ceny průmyslových výrobců bez energie meziročně vzrostly o 1,2 % (v květnu o 2,6 %). 

Ceny stavebních prací se meziměsíčně podle odhadů zvýšily o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,3 procenta. Ceny stavebních prací se meziročně podle odhadů zvýšily o 6 % (v květnu o 6,9 %), ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 1,2 % (v květnu o 2,4 %).

Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně snížily o 0,1 %. Klesly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 4,1 %, za služby v oblasti pronajmu a operativního leasingu o 0,6 % a za služby v pozemní dopravě o 0,3 %. Vzrostly ceny za poradenství v oblasti řízení o 0,8 %, za bezpečnostní a pátrací služby o 0,7 % a za informační služby o 0,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby klesly o 0,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 6,1 % (v květnu o 6,2 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 22 %, za služby v oblasti programování o 9,5 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 7,8 %, za služby v oblasti nemovitostí o 7 % a za služby v pozemní dopravě o 4,6 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 5,9 % (v květnu o 6,3 %).

„Klesající tempo růstu cen v průmyslu není dobrou zprávou zdaleka jen pro podnikatele, ale také pro spotřebitele, protože tento trend se projeví i do zboží na pultech obchodů, a tedy do cen pro koncové zákazníky. Průmyslové ceny logicky předcházejí těm spotřebitelským, a proto se dá čekat, že i inflace ve spotřebitelských cenách se bude nadále postupně snižovat,“ upozorňuje T. Volf.

V zemích Evropské unie (EU) se podle údajů zveřejněných Eurostatem ceny průmyslových výrobců v květnu meziměsíčně snížily o 1,8 % (v dubnu o 3,1 %). Nejvíce klesly ceny v Irsku, a  to o 7,4 procenta. Na Slovensku byly ceny nižší o 2,2 %, v Polsku o 1,9 %, v Rakousku o 1,6 %, v Německu o 1,3 % a v Česku o 0,8 procenta. Ceny vzrostly na Kypru o 2,8 % a na Maltě o 0,4 procenta. 

Meziročně v květnu klesly ceny v EU o 0,5 % (v dubnu vzrostly o 2,1 %). Ceny se snížily nejvíce v Řecku o 10,6 %, v Irsku o 9,7 % a v Belgii o 9,6 %. Nejvíce se zvýšily ceny v Maďarsku o 36,3 % a na Slovensku o 21 procento. V Polsku a v Rakousku byly ceny vyšší o 5 %, v Česku o 3,6 % a v Německu o 1,6 procenta.