Inflace se opět zrychlila, rostly hlavně ceny bydlení a energie

Ilustrační obrázek: PublicDomainPictures z Pixabay

Spotřebitelské ceny meziměsíčně vzrostly o 0,7 procenta. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle alkoholické nápoje, tabák. Meziročně spotřebitelské ceny v dubnu vzrostly o 2,9 %, což bylo o 0,9 procentního bodu více než v březnu. Oznámil to dnes Český statistický úřad.

Míra inflace byla vyšší, než očekávali analytici. Medián jejich předpovědí činil 2,4 procenta.

Zrychlení meziročního cenového růstu bylo ovlivněno zejména cenami v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Zde většina sledovaných položek zmírnila svůj meziroční pokles. Ceny mouky byly v dubnu nižší o 19,1 % (v březnu pokles o 27,8 %), masa o 3,9 % (v březnu pokles o 6 %), polotučného trvanlivého mléka o 11,4 % (v březnu pokles o 26,6 %), vajec o 15,5 % (v březnu pokles o 27,7 %). Ceny zeleniny v dubnu vzrostly o 2,4 % (v březnu pokles o 4,8 %) a čokolády o 9,2 % (v březnu pokles o 3,1 %). Ceny nealkoholických nápojů zrychlily svůj meziroční růst na 5,4 % (v březnu růst o 0,2 %).

Na meziroční růst cenové hladiny měly již tradičně největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde vzrostlo nájemné z bytu o 7,2 %, výrobků a služeb pro běžnou údržbu bytu o 4,6 %, vodného o 10,9 %, stočného o 10,5 %, elektřiny o 12 % a tepla a teplé vody o 2,8 %. Ceny zemního plynu meziročně klesly o 5,8 procenta a tuhých paliv o 4,8 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde byly vyšší ceny lihovin o 10,4 %, vína o 5,5 %, piva o 6,5 % a tabákových výrobků o 7,1 procenta. Meziroční růst cen v oddíle doprava byl ovlivněn především vyššími cenami pohonných hmot a olejů o 8,4 procenta. V oddíle stravování a ubytování vzrostly ceny stravovacích služeb o 7,9 % a ubytovacích služeb o 9,2 procenta. Na meziroční snižování celkové cenové hladiny měly nadále největší vliv, který však v dubnu značně oslabil, ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje (pokles o 2,7 %).

„Mnohé potraviny sice z meziročního pohledu zlevnily, nicméně pokles cen v dubnu byl výrazně nižší než v březnu. To je patrné například u mouky, která v dubnu meziročně zlevnila o 19,1 procenta. O měsíc dříve to však bylo o 27,8 procenta. Podobně se chovaly i ceny masa, mléka či vajec,“ upozorňuje Štěpán Křeček, hlavní ekonom investiční společnosti BHS.

Náklady vlastnického bydlení (imputované nájemné) meziročně vzrostly o 1,0 % (v březnu o 0,9 %). Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení nákladů vlastnického bydlení byl 103 procenta.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,4 % a ceny služeb o 5,3 %. Hladina bazického indexu spotřebitelských cen k základnímu období průměr roku 2015 byla v dubnu 151,4 % (v březnu 150,4 %). Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v dubnu 6,3 % (v březnu 7,1 %).

„Očekávání trhů na tempo snižování úrokových sazeb ze strany ČNB se po dnešní inflaci nezměnilo. ČNB už v minulosti zchladila předpoklady, že by sazby šly dolů rychle. Čeští centrální bankéři budou pravděpodobně nadále opatrní a uvolňování měnových podmínek bude pomalejší,“ vyvozuje Tomáš Volf, hlavní analytik společnosti Citfin.