Ceny všech výrobců meziročně zmírnily růst

V říjnu ceny všech výrobců zpomalily meziroční růst. Ceny zemědělských výrobců se meziročně zvýšily o více než 27 % a ceny průmyslových výrobců o více než 24 procenta. Ceny stavebních prací meziročně vzrostly dle odhadů o 12 % a ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 6,3 procenta. Ve své pravidelné  zprávě o tom dnes informoval Český statistický úřad (ČSÚ).

Proti letošnímu září ceny zemědělských výrobců v říjnu klesly o 3,0 procenta. Snížily se ceny ovoce o 11,4 %, brambor o 7,7 %, čerstvé zeleniny o 5,4 %, olejnin o 2,9 % a skotu o 0,4 procenta. Zvýšily se ceny vajec o 10,6 %, jatečných prasat o 3,4 %, mléka o 3,1 % a obilovin o 2,4 procenta. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 27,1 % (v září o 33,6 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 23,6 prccenta. Vyšší byly ceny obilovin o 49,3 %, brambor o 26,7 %, olejnin o 24,6 % a čerstvé zeleniny o 19,9 procenta. Ceny ovoce klesly o 10,1 procenta. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 35,4 procenta. Vzrostly ceny jatečných prasat o 52,4 %, vajec o 42,1 %, mléka o 34,6 %, drůbeže o 28,6 % a  skotu o 24,1 procenta.

Ve skladování a dopravě ceny rostou o 15,1 procenta. Ilustrační foto: Pixabay

Meziměsíčně ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,6 %. Zvýšily se zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 2,2 %, z toho ostatních potravinářských výrobků o 7,7 procenta. Vzrostly ceny těžby a dobývání o 2,2 % a dřeva, papíru a tisku o 1,5 procenta. Ceny v odvětví elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu klesly o 2,8 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 3,9 % (zejména v důsledku odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje od 1. 10. 2022). Ceny průmyslových výrobců meziročně vzrostly o 24,1 % (v září o 25,8 %). Vyšší byly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu se zvýšily o 56,8 %, chemických látek a výrobků o 26,9 %, těžby a dobývání o 24,5 % a pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 21,0 procenta. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 25,8 %, z toho ceny mlýnských a škrobárenských výrobků o 57,0 procenta. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny energie o 49,3 % a zboží krátkodobé spotřeby o 23,0 %. Ceny průmyslových výrobců bez energie se meziročně zvýšily o 15,7 % (v září o 15,8 %).

„Zmírnění tempa růstu se netýká pouze cen v průmyslu, ale také v zemědělství. Pokud bychom dnešní číslo o průmyslových cenách očistili o ceny energie, pak by ceny vzrostly jen o 15,7 procenta,“ hodnotí statistiku Tomáš Volf, analytik společnosti Citin. „Nižší tempo zdražování vidíme nejen u cen v průmyslu, ale také ve spotřebitelských cenách, tedy u zboží na pultech obchodů. Zpomalení jejich meziročního růstu za říjen na 15,1 % však kazí fakt, že číslo je do velké míry ovlivněno vládními programy namířených právě na zmírnění zdražování. Ve skutečnosti jejich tempo dalece převyšuje 18 procent.“

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 0,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,2 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 12,0 % (v září po zpřesnění o 12,6 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 17,6 % (v září o 18,3 %).

Ceny tržních služeb pro podniky meziměsíčně vzrostly o 0,1 procenta. Zvýšily se ceny za služby v oblasti zaměstnání o 1,1 %, za právní a účetnické služby o 0,9 % a za informační služby o 0,6 procenta. Ceny za pozemní dopravu, za služby v oblasti nemovitostí a za architektonické a inženýrské služby shodně vzrostly o 0,4 procenta. Klesly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě, a to o 0,2 procenta. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 6,3 % (v září o 6,8 %). Vzrostly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 15,1 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 15,0 % a za služby v oblasti zaměstnání o 14,6 procenta. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 5,8 % (v září o 5,9 %).

Zdroj: ČSÚ

Ceny průmyslových výrobců v EU – září 2022 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU), se podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v září meziměsíčně zvýšily o 1,5 % (v srpnu o 4,9 %). Nejvíce vzrostly ceny v Bulharsku o 9,2 % a na Slovensku o 8,9 %. V Rakousku byly ceny vyšší o 3,1 %, v Německu o 2,4 % a v Česku o 1,2 %. V Polsku se ceny snížily o 0,1 %. Nejvíce ceny klesly v Irsku o 18,9 procenta.

V září se meziročně zvýšily ceny v EU o 41,4 % (v srpnu o 43,1 %). Ceny byly vyšší ve všech zemích EU. Nejvíce vzrostly ceny v Bulharsku o 78,2 % a v Maďarsku o 67,5 %. Na Slovensku se ceny zvýšily o 62,8 %, v Německu o 46,9 %, v Polsku o 32,8 %, v Rakousku o 31,9 % a v Česku o 25,8 procenta.