Brusel zahajuje se sedmi zeměmi řízení kvůli deficitům. Je mezi nimi i Slovensko

Ilustrační foto: Andrea z Pixabay

Itálie, Francie, ale také Polsko, Belgie, Slovensko, Maďarsko a Malta. S těmito zeměmi zahájila Evropská komise řízení kvůli vysokým schodkům veřejných financí. Loni u deficitů překročily tříprocentní strop ve vztahu k hrubému domácímu produktu (HDP).

Podobných aktivit už bylo v minulosti více. Především velké státy jako Itálie či Francie překračují schodky opakovaně. V zásadě ale nikdy za to nebyly potrestány. V úvahu připadají peněžní sankce, počítané z HDP.

Komise posuzovala celkem 12 členských zemí, mezi nimi i Českou republiku. V úvahu vzala více faktorů, mimo jiné i to, že u některých států jde o dočasné neplnění stanovených kritérií a že deficit mají blízko tří procent. Proto doporučila zahájit řízení jen se sedmi zeměmi.

Pravidla fungování EU mimo jiné stanoví, že členský stát musí deficit veřejných financí udržovat do tří procent HDP a veřejné zadlužení do 60 procent HDP. Zpráva EK je pouze prvním krokem k zahájení postupů při nadměrném schodku.

„Na základě tohoto hodnocení a po zvážení stanoviska Hospodářského a finančního výboru má komise v úmyslu navrhnout Radě, aby u těchto členských států v červenci 2024 zahájila řízení kvůli nadměrnému deficitu,“ stojí ve zprávě EK.