Agentura S&P potvrdila úvěrový rating Polska na stupni A-

Mezinárodní ratingová agentura Standard and Poor’s (S&P) potvrdila hodnocení úvěrové spolehlivosti Polska na stupni A-. Výhled ratingu je stabilní, což signalizuje, že S&P v dohledné době jeho změnu nepředpokládá. Polsko bude podle S&P v nadcházejících dvou letech díky diverzifikované ekonomice a flexibilnímu trhu práce schopné odolat většině makroekonomických hrozeb souvisejících s válkou na Ukrajině, napsala polská zpravodajská agentura PAP.

Foto: Robert Fotograf z Pixabay

Komentář SH: Jen pro pořádek, ČR má rating od S&P o dva stupně lepší. A i když polští politici rádi mluví o hrozícím rozpadu rozpočtu, ratingové agentiury to asi tak černě nevidí. Každopádně jeden z nejcitovanějších polských ekonomů a přispěvatel do Světa hospodářství Piotr Kuczynski předpokládá, že polské zadlužení včetně mimorozpočtového dluhu bude v roce 2023 stále mírně vyšší než 55 % HDP, přičemž průměr EU je asi 100 % HDP.

Mezi příznivé faktory S&P zařadila rovněž členství Polska v NATO, „relativně bezpečný“ výhled pro dodávky energií a „zvládnutelné“ zadlužení veřejného i soukromého sektoru. Varovala nicméně, že Polsku by mohlo hrozit zhoršení ratingu, pokud by se dopady války na Ukrajině prohloubily nebo pokud by výrazněji polevil příliv peněz v fondů Evropské unie.

„Rating by se mohl dostat pod tlak, pokud by důsledky konfliktu na Ukrajině zesílily a trvaly déle, než očekáváme,“ uvedla S&P. „Zhoršení ratingu by mohlo nastat také v případě výrazného a dlouhodobějšího snížení transferů z EU do Polska, například kvůli přetrvávajícím politickým neshodám mezi Polskem a úřady EU,“ dodala. Upozornila nicméně, že by mohla rating zlepšit, jakmile dopady ukrajinské války poleví, polská ekonomika obnoví svůj silný výkon a nastane příznivější vývoj vládního rozpočtu.

Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, neboť jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému státu či jinému subjektu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu. Čím je rating vyšší, tím lépe je dlužník vnímám v očích věřitelů a tím je i pravděpodobnější, že si bude schopen zajistit levnější půjčky.