Stravenky ustupují, nahrazují je finanční benefity

Za zedníka dají modré z nebe. Ilustrační foto: David Mark z Pixabay

Firmy v roce 2023 nabídly zaměstnancům více finančních benefitů než rok před tím. Například 13. platy mohli zaměstnanci získat o 15 % častěji než v předchozím roce. Nabídka 14. platů zůstala podobná. Finanční bonusy a prémie byly součástí pracovních nabídek o 28 % častěji. Vyplývá to z dat portálu JenPráce.cz získaných ze vzorku 150 tisíc pracovních nabídek.

Data pracovního portálu JenPráce.cz o zaměstnaneckých benefitech upozorňovala už od podzimu na trend rostoucího podílu finančních benefitů. Zatímco v posledních několika letech byl nejčastěji nabízeným zaměstnaneckým benefitem příspěvek na stravování, v říjnu a listopadu 2023 to už byly finanční bonusy a prémie. Firmy tímto způsobem logicky reagovaly na období inflace a drahoty.

Byť se pro rok 2024 očekává, že inflace poleví, trend rostoucího podílu finančních benefitů bude dle Anny Kevorkyan, generální ředitelky JenPráce.cz, pokračovat. „Konsolidační balíček vede k tomu, že některé zaměstnanecké benefity už nejsou tak daňové výhodné. Firmy budou mít proto i nadále tendenci přecházet k peněžním benefitům,“ říká Anna Kevorkyan. Pro finanční benefit hovoří i pokračující tlak na rozpočty řady domácností či jedinců. A to i přes fakt, že výhled pro inflaci, HDP či zaměstnanost je pro rok 2024 už víceméně optimistický. „Nejenom nízkopříjmové skupiny, ale i řada dalších domácností bude s ekonomickým vývojem za poslední roky nadále bojovat. Do té doby, dokud se výrazně nezvýší mzdy a platy, bude tlak na domácí rozpočty při aktuální úrovni cen trvat. Finanční benefity budou tedy v nadcházejících měsících stále vysoce motivační,“ předpovídá Kevorkyan.

Podle odborníků přináší konsolidační balíček v kombinaci s ekonomickou situací i jeden paradox. Byť svou podstatou vede k redukci některých nefinančních benefitů, v kombinaci se situací některých domácností mohou být nefinanční benefity vysoce motivační. Důvod je ten, že některé z nefinančních benefitů jsou nedotknutelné exekučními úřady. Lidem, kteří řeší tuto nepříjemnou situaci, tedy není možné z těchto benefitů nic strhávat. „Další aspekt, který hovoří pro zachování nefinančních benefitů, je psychologický,“ říká Anna Kevorkyan. „Někteří lidé mohou vnímat kupón nebo stravenkovou kartu například v hodnotě 1000 korun pozitivněji než zvýšení odměny o stejnou částku, která jim dojde na účet. Pokud je kupón vhodně vybrán a obrandován, může zaměstnanci více připomínat sounáležitost k firmě.“ Určité benefity jsou také pevně zakotveným oborovým standardem a jejich zrušení by vedlo k výrazné nespokojenosti lidí v daném oboru. 

Odborníci v neposlední řadě upozorňují, že navýšení podílu finančních benefitů na úkor těm nefinančním může vést i k určitému zefektivnění trhu. Firmy mohou totiž ušetřit za provize například stravenkovým společnostem a tyto provize pak ponechat ve firmě nebo rozdělit přímo zaměstnancům právě formou finančních odměn.

Pracovní portál JenPráce.cz patří mezi největší pracovní portály v České republice a funguje od roku 2013. Stojí za ním společnost Coweo Technologies a investiční skupina Pale Fire Capital.