Jistota zaměstnání je pro lidi stále důležitější

Firmy stále avizují, že budou nabírat nové zaměstnance, ale lidé se do změny práce nehrnou. Změnit zaměstnavatele se v nejbližších měsících chystá pouze 5 % zaměstnanců a další 15 % o tom uvažuje.

Převažují mezi nimi muži (23,7 %) a mladší ročníky (ve skupině 18 až 24 let; 38 %). Vyplývá to z výzkumu, který pro společnost Sodexo Benefity realizovala formou dotazníkového šetření agentura Ipsos.

„Je vcelku pochopitelné, že lidé v tak extrémně rozkolísané době, jako je ta současná, chtějí mít jistotu v práci, a to i v případě, že v ní nejsou tak úplně spokojeni. Každá změna, i ta, kdy ,jdeme za lepšímʻ, totiž vyvolává stres,“ komentuje výsledky výzkumu Martina Machová, personální ředitelka Sodexo Benefity. Z téhož výzkumu totiž vyplývá, že velmi či spíše spokojeno je v práci jen 68 % lidí.

Graf: Sodexho

O spokojenosti či nespokojenosti v zaměstnání rozhoduje více faktorů než jen mzda. Dobrý kolektiv je pro nadpoloviční většinu zaměstnanců stejně důležitý jako mzda a férového zacházení si cení více než 57 % lidí. „Výrazně mezi nimi převažují ženy, pro ně je well-being, tedy pocit osobní pohody, dlouhodobě stěžejní a v covidu se ještě prohloubil. Z výzkumu také vyplývá, že ženy jsou mnohem citlivější na mezilidské vztahy na pracovišti. Dobrý kolektiv je pro ně důležitější než pro muže a mnohem častěji jako důvod pro změnu zaměstnání uvádějí špatné mezilidské vztahy,“ komentuje Martina Machová.

„Pro mladší generaci je zase velmi signifikantní požadavek na vyvážení pracovních povinností a volného času a pro všechny, u nichž to povaha zaměstnání umožňuje, pak hybridní model práce, tedy kombinace home office a docházení do kanceláře,“ připomíná Martina Machová s tím, že flexibilní pracovní dobu považuje za důležitou 31 % dotazovaných a dostatek volného času 36 %, v obou případech nejčastěji mladší ročníky do 34 let.

TOP 5: Co je pro vás důležité, abyste v práci měli celkem muži ženy
Dobré finanční ohodnocení 62 % 63 % 61 %
Dobrý kolektiv 62 % 53 % 71 %
Dobré zacházení se zaměstnanci 57 % 52 % 64 %
Jistota práce 57 % 56 % 59 %
Bonusy a prémie 55 % 56 % 54 %
Férový a srozumitelný šéf 49 % 46 % 53 %

Zdroj: Sodexho

Lidem naopak vadí v práci na prvním místě je nedostatečný plat (50 %), přičemž tady výrazně převažují muži (59 %) nad ženami (35 %). Nejčastěji tento důvod zmiňovali zaměstnanci mezi 24 a 35 rokem věku (62 %). Ve 30 % případů je to možnost kariérního posunu. Téměř třetina (32 %) účastníků výzkumu pak zmínila chybějící uznání práce a 23 % špatné mezilidské vztahy na pracovišti. „Minimálně u středních a vyšší pozic hraje pocit nedocenění velkou roli, potřebují vědět, že si firma jejich práce váží a že ví, jakým jsou pro ni přínosem. Výrazně vadí také nekompetentní vedení a nevyhovující podmínky,“ říká Machová. „Nedostatečné ocenění nejvíce trápí lidi nad 50 let, kde jde podle výzkumu skutečně o masivní problém – jako důvod úvah o změně práce uvedlo alarmujících 75 procent.  Myslím, že zaměstnavatelé a jejich HR oddělení by se tím měli zabývat, protože kdo jiný může předávat zkušenosti a zaučovat mladší ročníky.“

TOP 5: Proč uvažujete o změně zaměstnání celkem muži ženy
Chci vyšší plat 50 % 60 % 35 %
Chybějící uznání práce 32 % 38 % 22 %
Chci se kariérně posunout 30 % 16 % 52 %
Nekompetentní vedení 25 % 30 % 17 %
Špatné mezilidské vztahy s kolegy či nadřízenými 23 % 22 % 26 %

Zdroj: Sodexho

Sodexo je největším poskytovatelem zaměstnaneckých benefitů na českém trhu. Benefity Sodexo využívá 700 000 zaměstnanců a v největší benefitní síti je zapojeno více než 70 000 partnerů, u kterých je možné benefity uplatnit.