Problémy polských rolníků prý nesouvisí s politikou EU ani s Ukrajinou

Ekologické předpisy EU jsou jedním z důvodů selských bouří. Ilustrační foto: Sabine van Erp z Pixabay

Problémy, se kterými se potýkají polští zemědělci, podle zprávy polského Institutu pro veřejné finance (IFP) nesouvisejí s unijní klimatickou politikou ani s dovozem zemědělské produkce z Ukrajiny. O stanovisku IFP dnes napsal deník Rzeczpospolita. Polští zemědělci už týdny pořádají protestní akce, včetně demonstrací ve velkých městech nebo blokád hranic.

Předseda IFP a hlavní ekonom institutu Slawomir Dudek připomíná, že na transparentech protestujících rolníků se objevují i hesla vyzývající k odchodu Polska z EU. „To je kuriózní, protože rolníci patří k těm, kdo nejvíce profitovali z našeho vstupu do EU,“ řekl.

rolníci patří k těm, kdo nejvíce profitovali ze vstupu Polska do EU

Autoři zprávy vypracované pro IFP uvádějí, že polské zemědělství do loňského roku získalo 67,1 miliardy eur (1,69 bilionu Kč) v rámci společné zemědělské politiky. Dudek podotýká, že peníze nejsou nejdůležitější, protože díky vstupu do EU Polsko získalo přístup na trh čítající 450 milionů spotřebitelů.

Skoro tři čtvrtiny vývozu zemědělských a potravinářských produktů z Polska míří do sedmadvacítky a polské zemědělství patří k nejsilnějším v EU, tvrdí autoři zprávy. K unijním klimatickým plánům, které jsou jedním z hlavních důvodů zemědělských protestů, Dudek říká, že jsou součástí širší evropské politiky udržitelného rozvoje a že jejich správné zavedení a přizpůsobení lokálním podmínkám by mohlo pro polské rolníky znamenat výhodu.

Dovoz ukrajinského obilí v poměru k polské produkci představuje méně než tři procenta

Autoři zprávy IFP nesouhlasí ani se stížnostmi polských zemědělců, podle kterých Polsko zaplavilo obilí z Ukrajiny. „Dovoz ukrajinského obilí v poměru k naší produkci představuje méně než tři procenta,“ říká Dudek. Ceny zemědělských produktů více než dovoz z Ukrajiny ovlivňuje situace na světových trzích.

IFP upozorňuje, že jeho výhrady k hlavním postulátům protestujících zemědělců neznamenají, že problémy v tomto odvětví nejsou. „Ceny potravin ve světě spadly. Ceny výrobních prostředků, mezi nimi hnojiv, sice také začaly klesat, ale ne tak rychle. Pro zemědělce vznikly nevýhodné cenové nůžky,“ připouští IFP.

Analytici, mezi nimi ekonomové zabývající se zemědělstvím z Přírodovědecké univerzity v Poznani a Polské akademie věd, upozorňují, že řešení, která pro své problémy žádají zemědělci, jsou špatná. Uzavření hranic s Ukrajinou podle nich k růstu cen v Polsku nepovede, protože tyto ceny jsou závislé na vývoji na světových trzích.

Strukturální problémy jako rozdrobenost vyžadují jiná řešení než embargo na dovozy z Ukrajiny

„Vyvolá to odvetná opatření, a možná i úplné zastavení obchodní výměny,“ uvádějí. Polsko má za loňský rok s Ukrajinou přebytek obchodní bilance 31 miliard zlotých (181,3 miliardy Kč). „Uzavírání hranice je dvousečná zbraň, tragédie pro ekonomiku,“ varují ekonomové ve své zprávě pro IFP.

Strukturální problémy polského zemědělství, jako je rozdrobenost, vyžadují jiná řešení než embargo na dovoz produkce z Ukrajiny. Jde o integraci, modernizaci a investice do moderních technologií. Podle IFP je také nutné hledat nová odbytiště a rozrůznit produkci v zemědělství.